Ustawienia Podręcznik Canon Elura40

Ustawienia podręcznika Canon Elura40 są bardzo łatwe w użyciu i obejmują szeroki zakres funkcji, które umożliwiają łatwe tworzenie pięknych filmów. Ustawienia podręcznika Canon Elura40 obejmują wszystko, od wyboru formatu wideo, jakości wideo, szybkości klatek, rozdzielczości, a nawet ustawienia dźwięku. Ustawienia obrazu obejmują ustawienia jasności, kontrastu, nasycenia i barw. Użytkownicy mogą również dostosować ustawienia balansu bieli i korekcji odcieni, aby uzyskać idealne ustawienia dla swoich projektów. Canon Elura40 oferuje również wiele trybów automatycznych, w tym tryb automatycznego ustawiania ostrości, tryb automatycznego pomiaru ekspozycji i tryb automatycznego balansu bieli.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienia Podręcznik Canon Elura40

Przed przystąpieniem do łączenia drukarki PIXMA z siecią bezprzewodową należy sprawdzić, czy spełnione są następujące dwa warunki:

 1. Musisz mieć punkt dostępu (czasami nazywany routerem lub koncentratorem), za pomocą którego możesz uzyskać połączenie z Internetem. Przed przejściem do następnego kroku punkt dostępu musi być w pełni funkcjonalny.
 2. Musisz mieć urządzenie obliczeniowe, np. komputer PC, Mac, tablet lub smartfon, nazywane dalej komputerem, które ma połączenie z Internetem.

  Aby sprawdzić, czy komputer przeznaczony do pracy z drukarką jest podłączony do sieci, spróbuj otworzyć na nim stronę internetową, np. www. com. Jeśli strona internetowa nie zostanie wyświetlona, oznacza to, że nie ma prawidłowego połączenia z Internetem. Należy wyeliminować ten problem przed kontynuacją.

UWAGA

Jeśli masz problemy lub nie wiesz, w jaki sposób skonfigurować punkt dostępu lub połączenie z Internetem, zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępu, z którego korzystasz, lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP).

Po spełnieniu powyższych warunków wybierz produkt poniżej, aby uzyskać dostęp do instrukcji dotyczących konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

© CANON INC. 2023

Sprawdź zawartość opakowania

WAŻNE

 • Przed włączeniem drukarki usuń wszystkie pomarańczowe taśmy i arkusze ochronne znajdujące się na zewnątrz i wewnątrz drukarki.


(A) Adapter dysków CD-R o średnicy 8 cm
(B) Podajnik dysku CD-R

 • Podręczniki
 • Dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM) (zawierający sterowniki, aplikacje i ekranową instrukcję obsługi)
 • Nośnik Matte Photo Paper (MP-101) (Matowy papier fotograficzny (MP-101)) (do automatycznego wyrównywania głowic drukujących)
 • Gwarancja

UWAGA

 • Przewód USB (typu A-B) jest niezbędny do połączenia drukarki z komputerem.

- Wybór miejsca

WAŻNE

 • Drukarki nie należy instalować w miejscu, w którym może spaść na nią jakiś przedmiot. Przedmiot może wpaść do drukarki, powodując jej nieprawidłowe działanie.
 • Na drukarce nie należy stawiać żadnych przedmiotów. Mogą one wpaść do drukarki po otwarciu pokryw, powodując jej nieprawidłowe działanie.

Włącz zasilanie.

1. Podłącz przewód zasilający z tyłu drukarki po lewej stronie, a następnie podłącz jego drugi koniec do gniazda sieciowego.

WAŻNE

 • Na tym etapie NIE podłączaj kabla USB.

2. Włącz drukarkę (A). pl/media/G0057200_tcm125-669980. png" data-aspect="0" width="100%"/>

3. Sprawdź, czy kontrolka POWER (ZASILANIE) (B) świeci na zielono. pl/media/G0057201_tcm125-669981. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Instalacja głowicy drukującej

WAŻNE

 • Z głowicą drukującą należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy jej upuszczać ani nadmiernie ściskać.

1. Otwórz tacę wyprowadzania papieru (A) i pokrywę górną (B). pl/media/G0057203_tcm125-669984. png" data-aspect="0" width="100%"/>

2. Upewnij się, że uchwyt głowicy drukującej (C) przesunął się w pozycję umożliwiającą instalację. pl/media/G0057204_tcm125-669985. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE

 • Uchwyt głowicy drukującej wydaje dźwięku podczas ruchu. Jest to działanie normalne.
 • Jeśli uchwyt głowicy drukującej nie porusza się, upewnij się, że drukarka jest włączona.

3. Zdecydowanym ruchem podnieś dźwignię blokady głowicy (D) w uchwycie, aż do jej zatrzymania. pl/media/G0057661_tcm125-669986. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE

 • Nie dotykaj wnętrza uchwytu głowicy drukującej (E). Ich dotknięcie może spowodować, że drukarka nie będzie drukowała prawidłowo.

4. Wyjmij głowicę drukującą ze srebrnego opakowania. pl/media/G0057662_tcm125-669987. png" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Usuń pomarańczową nasadkę ochronną. pl/media/G0057664_tcm125-669988. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE

 • Nie dotykaj wnętrza (F) ani metalowych elementów głowicy drukującej (G). Jeśli zostaną one dotknięte, drukarka może nie drukować prawidłowo.
 • Wewnątrz opakowania głowicy drukującej lub pod nakrywką ochronną może znajdować się niewielka ilość przezroczystego lub jasnoniebieskiego atramentu — nie ma to wpływu na jakość drukowania. Należy uważać, aby podczas wykonywania tych czynności nie pobrudzić się atramentem.

6. Przechyl do przodu głowicę drukującą i ustaw ją w odpowiednim położeniu, jak to zostało przedstawione na rysunku. pl/media/G0057665_tcm125-669989. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE

 • Nie uderzaj głowicą drukującą o ścianki uchwytu.

7. Opuść całkowicie dźwignię blokady głowicy drukującej. pl/media/G0057209_tcm125-669990. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE

 • Chwyć dźwignię blokady głowicy drukującej i opuść ją delikatnie.
 • Po zainstalowaniu głowicy drukującej nie należy jej wyjmować bez potrzeby.

Zainstaluj zbiorniki z atramentem.

WAŻNE

 • Ze zbiornikami z atramentem należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy ich upuszczać ani nadmiernie naciskać.
 • Należy zastosować zbiorniki z atramentem dostarczone z urządzeniem. Ściągnij pomarańczową taśmę (1) w kierunku wskazywanym przez strzałkę, tak aby całkowicie usunąć folię (2). pl/media/G0059230_tcm125-669993. Naciskając w dół lewym kciukiem, odkręć pomarańczową nakrywkę ochronną (A) ze spodu zbiornika z atramentem. pl/media/G0057666_tcm125-669994. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  WAŻNE

  • Nie dotykaj styków elektrycznych (B) ani otwartego portu atramentu (C) zbiornika z atramentem.
  • Nie należy ściskać boków zbiorników z atramentem, ponieważ może to spowodować wyciek atramentu. Przechyl zbiornik z atramentem, a następnie wsuń go pod etykietę w kierunku tylnej ścianki gniazda.
   Upewnij się, że kolor na etykiecie jest zgodny z kolorem atramentu w zbiorniku. pl/media/G0057213_tcm125-669995. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   4. Silnie naciśnij zbiornik z atramentem w miejscu oznaczonym symbolem PUSH (Naciśnij), aż do zatrzaśnięcia.
   Po prawidłowym przeprowadzeniu instalacji kontrolka atramentu zaświeci na czerwono. pl/media/G0057214_tcm125-669996. Zainstaluj pozostałe zbiorniki z atramentem w taki sam sposób.
   Zainstaluj zbiorniki z atramentem.
   Upewnij się, że wszystkie kontrolki atramentu świecą na czerwono. pl/media/G0057216_tcm125-669997. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   WAŻNE

   • Po zainstalowaniu zbiorników z atramentem nie należy ich wyjmować bez potrzeby.

   • Niepełna instalacja.

   6. Zamknij pokrywę górną (D).
   Należy upewnić się, że pokrywa wewnętrzna (E) została zamknięta.

   • Poczekaj ok. 5 minut, aż kontrolka POWER (Zasilanie) (F) przestanie migać na zielono i zacznie świecić w sposób ciągły, a urządzenie przestanie wydawać dźwięki, i przejdź do następnego kroku.
   • Podczas przygotowywania do druku drukarka może wydawać dźwięki. pl/media/G0057217_tcm125-669999. png" data-aspect="0" width="100%"/>

    WAŻNE

    • Jeśli kontrolka Alarm (G) miga na pomarańczowo, należy upewnić się, że głowica drukująca i zbiorniki z atramentem zostały prawidłowo zainstalowane.

    Ładowanie papieru

    UWAGA
    W tej części opisano sposób ładowania papieru do kasety (A) i do tacy tylnej (B). pl/media/G0057218_tcm125-670000. png" data-aspect="0" width="100%"/>
    Kaseta obsługuje tylko zwykły papier (C). Aby drukować na papierze fotograficznym/Hagaki (D), należy go wkładać do tacy tylnej.

    1. Wysuń kasetę i zdejmij pokrywę (E). pl/media/G0057219_tcm125-670002. Pociągnij za występ (F) w kierunku oznaczonym strzałką i rozsuń kasetę. pl/media/G0057220_tcm125-670003. Przesuń prowadnice papieru (G) i (H) do obu krawędzi. pl/media/G0057221_tcm125-670004. Załaduj zwykły papier.
    Załaduj papier stroną do przeznaczoną do drukowania skierowaną w dół. pl/media/G0057223_tcm125-670005. png" data-aspect="0" width="100%"/>

    WAŻNE

    • Aby drukować na specjalnym papierze, należy go załadować do tacy tylnej.

    5. Dosuń prowadnicę papieru do rzeczywistego rozmiar papieru.
    Prowadnica papieru zatrzyma się, gdy wyrówna się ze wskaźnikiem rozmiaru papieru. pl/media/G0057224_tcm125-670006. png" data-aspect="0" width="100%"/>

    UWAGA

    • Między prowadnicą papieru a stosem papieru może być niewielki odstęp. Dosuń prowadnicę papieru do lewej krawędzi papieru.
     Upewnij się, że stos papieru nie przekracza linii (I). pl/media/G0057226_tcm125-670007. png" data-aspect="0" width="100%"/>

     7. Załóż pokrywę i wsuń kasetę do drukarki, aż zablokuje się na swoim miejscu. pl/media/G0057227_tcm125-670008. png" data-aspect="0" width="100%"/>

     8. Otwórz podpórkę papieru (J) i wysuń ją. pl/media/G0057228_tcm125-670009. png" data-aspect="0" width="100%"/>

     9. Dosuń prowadnice papieru (K) do obu krawędzi. pl/media/G0057229_tcm125-670010. png" data-aspect="0" width="100%"/>

     10. Załaduj papier na środek tacy tylnej.
     Załaduj papier w orientacji pionowej stroną do zadrukowania skierowaną do góry. pl/media/G0057230_tcm125-670011. png" data-aspect="0" width="100%"/>

     11. Dosuń prawą i lewą prowadnicę do obu krawędzi papieru.
     Upewnij się, że stos papieru nie przekracza linii (L). pl/media/G0057231_tcm125-670012. png" data-aspect="0" width="100%"/>

     UWAGA

     • Szczegółowe informacje dotyczące mających zastosowanie rozmiarów i typów nośników można znaleźć w części [ Ładowanie papieru].

Ustawienia Podręcznik Canon Elura40

Bezpośredni link do pobrania Ustawienia Podręcznik Canon Elura40

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ustawienia Podręcznik Canon Elura40