Skrócona instrukcja obsługi Cisco Productivity Services

Cisco Productivity Services to zaawansowane narzędzie ułatwiające zarządzanie aplikacjami i usługami Cisco. Skrócona instrukcja obsługi Cisco Productivity Services obejmuje wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do korzystania z narzędzia. Można w niej znaleźć instrukcje dotyczące tworzenia i zarządzania aplikacjami, włączania i wyłączania usług, monitorowania działania narzędzia, a także korzystania z narzędzi do tworzenia raportów. Po zapoznaniu się z instrukcją, użytkownicy będą mogli wykorzystać wszystkie funkcje i usługi Cisco Productivity Services, aby przyspieszyć pracę i poprawić wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Skrócona instrukcja obsługi Cisco Productivity Services

Centrum IP
Skrócona instrukcja obsługi

WYKORZYSTAJ DOSTĘP DO MOJEGO KONTA, ABY ZWIĘKSZYĆ MOŻLIWOŚCI TELEFONICZNE Wejdź na myaccount. coxbusiness. com i wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło. Twoja nazwa użytkownika znajduje się w adresie e-mail, a hasło zostało przesłane przez Cox Business w wiadomości e-mail. Jeśli zapomniałeś hasła, wprowadź swój adres e-mail i kliknij „Nie pamiętasz hasła? ” otrzymać tymczasowe hasło.

Często używane funkcje i funkcje

WYŚLIJ POŁĄCZENIE NA POCZTĘ GŁOSOWĄ // Naciśnij klawisz programowy xfer (Przekaż) i wybierz * 55 oraz numer wewnętrzny; następnie naciśnij klawisz wybierania LUB możesz nacisnąć klawisz programowy XferVM wraz z numerem wewnętrznym.

PRZEKAŻ POŁĄCZENIE // Podczas aktywnego połączenia naciśnij klawisz programowy xfer. Wybierz numer, zapowiedz połączenie i ponownie naciśnij klawisz programowy xfer, aby zakończyć przekazywanie.

TRANSFER BLIND // Odbierz połączenie, naciśnij klawisz programowy xfer, wybierz numer odbiorcy i ponownie naciśnij klawisz programowy xfer, aby zakończyć przekazywanie.

PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ // Naciśnij klawisz programowy cfwd (Przekazywanie połączeń) i wprowadź numer, na który mają być przekazywane połączenia. Jeśli przekierowujesz połączenia na numer zewnętrzny, użyj odpowiedniego numeru dostępu i numeru kierunkowego. Naciśnij klawisz Połącz. Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat Przekierowane połączenia. Aby anulować przekazywanie połączeń, naciśnij klawisz programowy cfwd (Przekazywanie).

PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ NIEDOSTĘPNE // W menu Narzędzia głosowe na Moje konto kliknij Połączenia przychodzące. Wybierz łącze Przekazywanie połączeń nieosiągalne. Wprowadź numer przekierowania połączenia na telefon i kliknij OK.

INTERKOM (PUSH TO TALK) * // Naciśnij * 50 na klawiaturze, aby zainicjować funkcję Naciśnij i mów, wybierz numer wewnętrzny i naciśnij pokrętło. Aby uzyskać dostęp do wszystkich numerów wewnętrznych, użyj funkcji Naciśnij i mów w połączeniu z funkcją Natychmiastowe dzwonienie grupowe, którą może skonfigurować administrator telefonu w Twojej firmie.

SZYBKIE WYBIERANIE* // Jeśli zaprogramowałeś Szybkie wybieranie numeru 8 w MyAccount, podnieś słuchawkę i wprowadź jednocyfrowy kod numeru, z którym chcesz się połączyć, a następnie naciśnij #. Jeśli zaprogramowałeś Szybkie wybieranie numeru 100 w MyAccount, podnieś słuchawkę, naciśnij dwucyfrowy kod numeru, z którym chcesz się połączyć, a następnie naciśnij #.

WEZWAĆ PODWÓZKĘ // Utwórz grupę przejmowania połączeń w MyAccount. Gdy to zrobisz, wybierz * 98 #, aby odebrać dzwoniący numer wewnętrzny w swojej grupie odbioru.

NIE PRZESZKADZAĆ // Naciśnij klawisz programowy dnd (DND). Ekran LCD wskazuje, że funkcja Nie przeszkadzać jest aktywna w telefonie i połączenia są kierowane do poczty głosowej. Aby wyłączyć, ponownie naciśnij przycisk programowy dnd (DND).

UMÓW SIĘ NA KONFERENCJĘ // Wybierz pierwszego rozmówcę, z którym chcesz się połączyć. Gdy osoba odbierze, naciśnij klawisz konf., Aby zawiesić połączenie. Wybierz następny numer, który chcesz dołączyć do połączenia, i naciśnij ponownie conf. Powtórz te czynności, aby dodać do rozmowy maksymalnie 15 uczestników.

PARKUJ / ODBIERZ POŁĄCZENIE // Podczas aktywnego połączenia naciśnij klawisz wstrzymania, usłyszysz drugi ton wybierania i naciśnij * 68 oraz numer wewnętrzny i #. Aby odebrać zaparkowane połączenie z tego numeru wewnętrznego, wybierz * 88 # plus numer wewnętrzny, a następnie naciśnij #.

PORTAL GŁOSOWY * // Review Podręcznik użytkownika VoiceManager dotyczący aktywacji funkcji i ustawienia hasła przed użyciem Voice Portal. Aby zmienić opcje osobistego menedżera statusu przekierowywania połączeń, wybierz numer dostępu Voice Portal dla swojego obszaru ___________ i wprowadź 10-cyfrowy numer telefonu oraz kod dostępu Voice Portal.

ZJEDNOCZONE WIADOMOŚCI * // Z menu Poczta głosowa / Narzędzia portalu w MyAccount wybierz opcję Messaging Controls. Kliknij łącze Preferencje przekazywania poczty głosowej i powiadomień. Wpisz adres e-mail, na który chcesz wysyłać wiadomości głosowe. Zaznacz pole wyboru Dołącz wiadomość głosową. Wybierz przycisk radiowy po lewej stronie preferowanej opcji dyspozycji wiadomości głosowej. Kliknij łącze Zapisz.

* Ta funkcja może wymagać skonfigurowania przed użyciem.

Wyświetlacz telefonu

Model Cisco SPA504G ma cztery klawisze linii, telefon SPA508G ma osiem klawiszy linii, a SPA525G2 ma pięć klawiszy linii.

Opis funkcji

 1. SŁUCHAWKA // Odbierz, aby odebrać lub zadzwonić.
 2. GŁOŚNIK // Głośnik do telefonu.
 3. WSKAŹNIK OCZEKIWANIA WIADOMOŚCI // Gdy wskaźnikiem jest:
  • Czerwony: Masz nową pocztę głosową
  • Miga na czerwono: Masz połączenie przychodzące
 4. WYŚWIETLACZ LCD // Twój telefon może się różnić, ale zwykle wyświetla:
  • Data i godzina
  • Nazwa stacji telefonicznej
  • Przedłużenie linii
  • Opcje klawiszy programowych
 5. KLAWISZE LINII // Wskazuje stan linii telefonicznej:
  • Zielony: Linia jest bezczynna i gotowa do użycia
  • Czerwony (stały): Linia jest aktywna lub używana
  • Czerwony (ciągłe miganie): Linia jest zawieszona
  • Czerwony (miga dwa razy, a następnie brak koloru i cykl powtarzania): linia SCA jest używana
  • Pomarańczowy (stałe): linia jest niezarejestrowana (nie może być używana)
  • Pomarańczowy (miga): linia nie jest prawidłowo skonfigurowana
  • Wył. : Klawisz linii nie jest skonfigurowany
 6. PRZYCISKI SOFTKEY // Znajduje się pod ekranem LCD. Wykonuje funkcje określone na kartach wyświetlanych na ekranie LCD.
 7. PRZYCISK PRZEWIJANIA NAWIGACJI // Naciśnij w dowolnym kierunku, aby przewijać opcje na ekranie LCD.
 8. CENTRE SELECT // Naciśnij, aby wybrać podświetloną opcję.
 9. PRZYCISK WIADOMOŚCI // Naciśnij, aby uzyskać dostęp do poczty głosowej.
 10. PRZYTRZYMAJ PRZYCISK // Naciśnij, aby zawiesić połączenie.
 11. PRZYCISK KONFIGURACJI // Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu umożliwiającego konfigurację funkcji i preferencji tego telefonu, dostęp do historii połączeń i wyświetlenie stanu telefonu.
 12. PRZYCISK WYCISZENIA // Naciśnij, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie telefonu. Miga na czerwono oznacza brak połączenia sieciowego.
 13. PRZYCISK GŁOŚNOŚCI // Służy do regulacji głośności dzwonka, gdy słuchawka jest odłożona, głośności słuchawki, gdy słuchawka jest podniesiona, głośności zestawu słuchawkowego, gdy zestaw słuchawkowy jest aktywny, oraz głośnika, gdy jest aktywny.
 14. PRZYCISK GŁOŚNIKA // Naciśnij, aby włączyć głośnik.
 15. PRZYCISK ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO // Naciśnij, aby włączyć zestaw słuchawkowy.
 16. KLAWIATURA // Naciśnij, aby wybierać numery.

Core Calling Actions

Nawiązywanie i odbieranie połączenia

 1. Podnieś słuchawkę.
 2. Naciśnij przycisk Głośnik lub Zestaw słuchawkowy.
 3. Naciśnij przycisk linii i wybierz numer z klawiatury.
 4. Jeśli połączenie przychodzi na linii głównej, podnieś słuchawkę, naciśnij przycisk Głośnik lub Zestaw słuchawkowy.
 5. Jeśli połączenie przychodzi na inny przycisk linii, naciśnij ten przycisk.

Zmiana dzwonka

 1. Naciśnij przycisk Menu.
 2. Przewiń i wybierz Preferencje użytkownika.
 3. Przewiń i wybierz opcję Preferencje audio.
 4. Przewiń do pozycji Rozszerzenie (klawisz linii), które chcesz zmienić.
 5. Naciśnij prawą strzałkę.
 6. Przewiń dzwonki. Naciśnij Odtwórz, aby usłyszeć.
 7. Naciśnij przycisk Wybierz na wybranym dzwonku.

Zakończenie połączenia

 1. Odłóż słuchawkę lub naciśnij klawisz programowy Zakończ. (Uwaga: jeśli używasz głośnika, naciśnij przycisk Głośnik).

Regulacja głośności

 1. Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk Głośnik.
 2. Naciśnij + lub - na przycisku głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
 3. Naciśnij Zapisz, aby zachować nowy poziom.

Wyciszanie telefonu

 1. Naciśnij przycisk wyciszania na telefonie, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie zestawu głośnomówiącego lub słuchawki.

Bezczynny telefon

ponowne wybieranie // Łączy ostatnio wybrany numer.

reż // Otwiera wstępnie skonfigurowaną książkę adresową.

cfwd // Przekierowuje połączenia przychodzące na inny numer telefonu.

dd // Nie przeszkadzać. Zapobiega dzwonieniu połączeń przychodzących w telefonie. Połączenia są automatycznie przekazywane do poczty głosowej, jeśli ten numer ma skrzynkę pocztową.

SCROLL> lcr // Ostatni zwrot połączenia. Ponownie wybiera ostatnie połączenie przychodzące.

PTT // Naciśnij i mów. Włącza funkcjonalność domofonu.

Phone Softkey Descriptions

Podczas rozmowy

Zakończ rozmowę // Kończy połączenie.

konf. // Łączy dwa lub więcej połączeń. Aby zorganizować połączenie konferencyjne:

 1. Wybierz numer pierwszego rozmówcy.
 2. Naciśnij klawisz programowy conf.
 3. Posłuchaj sygnału wybierania.
 4. Wybierz numer drugiej osoby.
 5. Ponownie naciśnij klawisz programowy conf. (Jeśli się rozłączysz, połączenie konferencyjne zostanie rozłączone).

bxfer // Przekazuje połączenie bez przedstawiania dzwoniącego.

xfer // Zawiesza połączenie na czas wybierania numeru, na który ma zostać przekazane połączenie.

 1. W trakcie aktywnego połączenia naciśnij klawisz programowy xfer i wybierz numer telefonu odbiorcy.
 2. Gdy odbiorca odbierze telefon, wprowadź połączenie.
 3. Naciśnij klawisz xfer i rozłącz się.

PRZEWIŃ> XferVM // Przekierowuje połączenie do poczty głosowej.

trzymać // Zawiesza połączenie.

Podczas oczekiwania

wznawianie // Ponownie wznawia zawieszone połączenie.

Zakończ rozmowę // Kończy połączenie.

nowe połączenie // Nawiązuje nowe połączenie.

ponowne wybieranie // Łączy ostatnio wybrany numer.

PRZEWIŃ> XferVM // Przekierowuje połączenie do poczty głosowej. Przekierowuje połączenia przychodzące na inny numer telefonu.

Niektóre funkcje mogą być ograniczone przez administratora telefonu.

Skrót wybierania numerów podczas korzystania z kodów dostępu do funkcji: Naciśnij symbol #, aby zakończyć dowolny ciąg wybierania, aby uzyskać szybsze połączenie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat IP Centrex, przejdź do mojekonto. com i kliknij łącze Dowiedz się więcej.

Usługi nie są dostępne na wszystkich obszarach. Mogą obowiązywać inne ograniczenia. Aby uzyskać pomoc techniczną, zadzwoń pod numer 1. 866. 272. 5777.

Kody dostępu do często używanych funkcji

Zawsze przekierowuj połączenia - Aktywuj - * 72

Zawsze przekierowywanie połączeń - Wyłącz - * 73

Przekazywanie połączeń Brak odpowiedzi - Aktywuj - * 92

Przekazywanie połączeń Brak odpowiedzi - Wyłącz - * 93

Parkowanie połączeń - naciśnij Zawieś> * 68> Numer wewnętrzny

Call Park Retrieve - Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk trybu głośnomówiącego> * 88 #> wprowadź numer wewnętrzny, na którym zaparkowane jest połączenie> #

Odbierz połączenie - naciśnij * 98, aby odebrać numer wewnętrzny dzwonka. Naciśnij * 97> Numer wewnętrzny> #, aby odebrać określony numer wewnętrzny

Call Return - * 69

Połączenie oczekujące - Aktywuj - * 43

Połączenie oczekujące - Dezaktywuj - # 43

Bezpośredni transfer poczty głosowej - naciśnij transfer (xfer), a następnie * 55> Numer wewnętrzny> #

Domofon (Push to Talk) - * 50> Numer wewnętrzny> #

Call Forward Remote Access - Wybierz lokalny numer zdalnego dostępu do portalu Voice> Wprowadź 10-cyfrowy numer stacji IP Centrex i kod dostępu

IP Centrex Cisco SPA504G Podręcznik użytkownika telefonu IP - Zoptymalizowany PDF
IP Centrex Cisco SPA504G Podręcznik użytkownika telefonu IP - Oryginalny plik PDF

Ta licencja nie oznacza sprzedaży Instrukcji, a użytkownik nie zostaje właścicielem Instrukcji poprzez zakup jakiegokolwiek produktu, pobranie i/lub użytkowanie tej Instrukcji. Nikon zachowuje własność Instrukcji i wszystkich jej kopii oraz powiązanych praw własności intelektualnej i zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową. Niniejsza Umowa stanowi pełną i wyłączną umowę, ustną lub pisemną, zawartą pomiędzy użytkownikiem a Nikon.

1. INSTRUKCJA

Instrukcja jest przeznaczona dla klientów, którzy zakupili nasze produkty. Możemy nie być w stanie odpowiadać na zapytania od osób, które nie zakupiły naszych produktów. Proszę zwrócić uwagę, że instrukcja oraz dane kontaktowe w niej zawarte podlegają zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja jest chroniona przez prawo autorskie Japonii oraz międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. Na każdej kopii należy odtworzyć uwagę dotyczącą praw autorskich Nikon oraz wszelkie inne informacje dotyczące własności, jakie znajdują się na oryginale.

2. OGRANICZENIA

Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy nie przewidują inaczej, użytkownikowi nie wolno tworzyć lub dystrybuować kopii Instrukcji pośród innych osób ani elektronicznie przesyłać Instrukcji z jednego komputera do innego komputera za pośrednictwem sieci. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ ANI USUWAĆ ŻADNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, ANI INNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRAW ZAWARTYCH W INSTRUKCJI. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO CEDOWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ, ADAPTOWAĆ, TŁUMACZYĆ, WYNAJMOWAĆ, ODDAWAĆ W LEASING, WYPOŻYCZAĆ, ODSPRZEDAWAĆ, DYSTRYBUOWAĆ, PRZETWARZAĆ W SIECI ANI TWORZYĆ PRAC POCHODNYCH W OPARCIU O INSTRUKCJĘ LUB DOWOLNĄ JEJ CZĘŚĆ.

3. OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ZOBOWIĄZANIA

W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, INSTRUKCJA JEST PRZEKAZYWANA W „STANIE TAKIM, W JAKIM JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI, A FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE WYRAŹNIE UNIEWAŻNIAJĄ WSZELKIEGO RODZAJU GWARANCJE I RĘKOJMIE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ DZIAŁANIA INSTRUKCJI ANI PRZYDATNOŚCI REZULTATÓW UZYSKANYCH PRZY JEJ POMOCY, ANI TEGO, ŻE INSTRUKCJA SPEŁNI WYMOGI UŻYTKOWNIKA LUB JEJ UŻYTKOWANIE BĘDZIE NIEPRZERWANE, POZBAWIONE BŁĘDÓW LUB POZBAWIONE WIRUSÓW. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ŻADNE POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, STRATY LUB KOSZTY WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ITP., WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NAWET JEŚLI FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY LUB PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, STRAT LUB KOSZTÓW. NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ TEJ UMOWY, A WSZELKIE UŻYTKOWANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST UPRAWNIONE JEDYNIE ZGODNIE Z JEGO POSTANOWIENIAMI.

4. OGÓLNE

Niniejsza Umowa podlega, jest interpretowana i podlega wykładni prawa Japonii z wyłączeniem jego przepisów prawa kolizyjnego. W przypadku wystąpienia sporu w odniesieniu do niniejszej Umowy, użytkownik niniejszym zgadza się na objęcie jurysdykcją Japonii i zrzeka się prawa do wnoszenia sprzeciwu w oparciu o argumentację, że takie forum jest niedogodne (zasada forum non conveniens). Ponadto użytkownik zgadza się na przekazywanie pism procesowych dotyczących jakichkolwiek postępowań prawnych wynikających z niniejszej Umowy pocztą zwykłą lub innymi sposobami doręczenia za poręczeniem dostępnymi komercyjnie w rozsądnym zakresie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie z jakiejkolwiek przyczyny uznane za nieważne, pozostałe postanowienia nie zostaną unieważnione i pozostaną całkowicie wiążące. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a Nikon i zastępuje wszelkie inne umowy dotyczące przedmiotu tej Umowy. Fakt nieskorzystania przez jedną ze stron z możliwości wymagania pełnego przestrzegania dowolnego z postanowień Umowy lub skorzystania z dowolnych możliwości, praw lub środków prawnych w niej zawartych nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się możliwości skorzystania w przyszłości z takiego zapisu, postanowienia, opcji, prawa lub środków prawnych, a takie zapisy, postanowienia, opcje, prawa lub środki prawne pozostaną całkowicie wiążące. Nagłówki sekcji niniejszej Umowy zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie stanowią jej części ani nie wpływają w żaden sposób na znaczenie lub interpretację niniejszej Umowy. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, postanowienia sekcji 3 i sekcji 4 wraz z wszelkimi postanowieniami, które w swoim wyraźnym brzmieniu mają zastosowanie do okresów po zakończeniu niniejszej Umowy, pozostają wiążące po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny.

Instrukcje do produktów Nikon/ 2018/02/15/ Wer. 2. 0. 0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Telefon IP Cisco 8841, 8851 i

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI1 Wybieranie numeru4 Przenoszenie6 WyciszenieW celu nawiązania połączenia podnieś słuchawkę i wybierznumer. Możesz także wypróbować jedno z następującychalternatywnych rozwiązań.1. W aktywnym połączeniu naciśnij przycisk Przekaż1. Podczas trwania połączenia naciśnij przycisk WyciszPonowne wybranie ostatniego numeru3.Naciśnij przycisk Powtórz, aby ponownie wybrać numer nalinii głównej. Aby ponownie wybrać numer na innej linii,naciśnij najpierw przycisk tej linii.Wybieranie numeru z odłożoną słuchawką1. Wprowadź numer, gdy telefon jest w stanie oczekiwania.2. Podnieś słuchawkę lub naciśnij jeden z przycisków:1Wybieranie numeru2Odbieranie3Zawieszanie4Przenoszenie5Połączenie konferencyjne6Wyciszenie7Poczta głosowa8Przekierowywanie9Przekierowywanie wszystkich połączeń10 Ristoria połączeń11 Książki telefoniczne12 Ustawienia13 Nawigacja14 Ładowanie USB15 Funkcja Intelligent Proximity16 WskazówkiSzybkie wybieranieWprowadź kod szybkiego wybierania, a następnie naciśnijprzycisk SzybkWyb. Możesz również przypisać numeryszybkiego wybierania do przycisków po lewej stronie telefonu.5 Połączenie2 Odbieranie1. W aktywnym połączeniu naciśnij przycisk KonferencjaWskaźniki nowego połączenia:•Migający na pomarańczowo przycisk linii.Animowana ikonai identyfikator abonentadzwoniącego.Migająca czerwona lampka na słuchawce.Aby odebrać połączenie, podnieś słuchawkę. Możesz równieżnacisnąć migający na pomarańczowo przycisk sesji, przyciskOdbierz, niepodświetlony przycisk zestawu nagłownego lubprzycisk układu głośnomówiącego.Odbieranie na kilku liniachJeśli w momencie nadejścia nowego połączenia prowadzisz jużrozmowę, na ekranie telefonu jest wyświetlany krótkikomunikat. Naciśnij migający na pomarańczowo przycisk linii,aby przełączyć linie, a następnie naciśnij przycisk sesji, abyodebrać drugie połączenie i automatycznie zawiesić pierwszepołączenie.Połączenie możesz odebrać przy użyciu umożliwiającejpodjęcie działania funkcji powiadamiania o połączeniuprzychodzącym, jeśli funkcja ta została włączona przezadministratora.3 Zawieszanie1. Naciśnij przycisk ZawieśUwaga Aby uzyskać najlepszy wynik, należywydrukować na papierze w formacie legal(8, 5 x 14 cali).Przekaz bezpośredniMożesz przekazać aktywne połączenie do zawieszonegopołączenia na tej samej lub na innej liniiW aktywnym połączeniu naciśnij przycisk Przekaż.Naciśnij przycisk Aktywne połączenia, aby wybraćzawieszone połączenie, a następnie naciśnij ponownieprzycisk Przekaż, aby zakończyć przekazywaniepołączenia.Połączenie, przyciskzestawu nagłownego,przyciskukładu głośnomówiącego lub przyciskWybierz.Telefon IP Cisco 8841,8851 i 88612..Wprowadź numer telefonu odbiorcy, do którego chceszprzekazać rozmowę.Naciśnij ponownie przycisk Przekaż (przed odebraniemlub po odebraniu rozmowy). Połączenie zostanieprzekazane.2.. Zostanie wyświetlonaikona zawieszonego połączenia, a przycisk linii zaczniemigać na zielono.Aby wznowić zawieszone połączenie, naciśnij migającyna zielono przycisk albo przycisk Wznów lub Zawieś.konferencyjne.2. Nawiąż nowe połączenie.3. Naciśnij ponownie przycisk Konferencja (przedodebraniem lub po odebraniu rozmowy). Rozpocznie siękonferencja i na ekranie telefonu pojawi się komunikat„Konferencja”.4. Powtórz opisane powyżej czynności, aby dodać kolejnychuczestników.Konferencja kończy się, gdy wszyscy uczestnicy odłożąsłuchawki.Dołączanie połączeńMożesz utworzyć konferencję aktywnego połączeniaz zawieszonym połączeniem na tej samej lub na innej linii.W aktywnym połączeniu naciśnij przycisk Konferencja.przycisk Konferencja, aby utworzyć konferencję.Wyświetlanie i usuwanie uczestnikówPodczas konferencji naciśnij przycisk Pokaż szczegóły. Abyusunąć uczestnika z konferencji, przewiń ekran do jego nazwyi naciśnij przycisk Usuń.2.. Przycisk zacznie świecić, co oznacza, żewyciszenie jest włączone.Naciśnij ponownie przycisk Wycisz, aby wyłączyćwyciszenie.7 Poczta głosowaWskaźniki nowych wiadomości:Zapalona stale czerwona lampka na słuchawce.Ton wiadomości oczekujących (jeśli jest dostępny).Na ekranie wraz z przyciskiem nieaktywnej sesjiwyświetlana jest ikona poczty głosowej oraz liczba.Odsłuchiwanie wiadomościNaciśnij przycisk Wiadomościi postępuj zgodniez komunikatami głosowymi. Aby sprawdzić wiadomości naokreślonej linii, naciśnij najpierw przycisk linii.8 PrzekierowywanieW przypadku połączenia odebranego, przychodzącego lubzawieszonego naciśnij przycisk Przekieruj. Za pomocą funkcjiPrzekieruj można przekierować połączenie do poczty głosowejlub pod inny numer skonfigurowany wcześniej przezadministratora systemu.9 Przekierowywaniewszystkich połączeń1. Aby przekierować połączenia odebrane na linii głównej nainny numer, naciśnij przycisk Przek. wsz.2. Wprowadź numer telefonu lub naciśnij przyciskWiadomości, aby przekierować wszystkiepołączenia do poczty głosowej. Sprawdź, czy na ekranietelefonu zostało wyświetlone potwierdzenie.3. Aby anulować przekierowywanie połączeń, naciśnijprzycisk Przek. wył.Aby skonfigurować przekazywanie na linii pomocniczej,naciśnij przycisk linii, aby wybrać drugą linię, a następnienaciśnij przycisk Przek. wsz.Aby zdalnie skonfigurować przekazywanie, przejdź do portaluSelf Care Portal.Wyświetlanie historii połączeń1. Naciśnij przycisk Aplikacje.2. Przewiń i wybierz opcję Historia połączeń.3. Wybierz linię, której historię chcesz wyświetlić. Na4.telefonie można wyświetlić ostatnich 150 połączeń:nieodebranych, wybranych i odebranych.Aby wyświetlić szczegóły połączenia, przejdź dopołączenia i naciśnij przycisk Więcej, a następnie przyciskSzczegóły.Przeglądanie tylko nieodebranych połączeń1. Wyświetl historię połączeń.2. Naciśnij przycisk Nieodebrane. Możesz również nacisnąćprzycisk sesji połączony z ikoną Historia połączeń.Historia połączeń wybranych1. Wyświetl historię połączeń albo przejdź do połączeńnieodebranych lub wybranych.2. Przejdź do wybranej pozycji i podnieś słuchawkę albonaciśnij przycisk Wybierz.Aby edytować numer przed jego wybraniem, naciśnijkolejno przyciski Więcej > Edycja.1.2.5.Naciśnij przycisk Kontakty.Przewiń i wybierz katalog.Wprowadź kryteria wyszukiwania przy użyciu klawiatury.Naciśnij przycisk Wyślij.Aby wybrać numer, przewiń do odpowiedniej pozycjii naciśnij przycisk Połącz.GłośnośćKontrast ekranu2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Jasność.3. Naciśnij panel Nawigacja z lewej lub prawej strony, abyzmienić kontrast, a następnie naciśnij przycisk Zapisz.Rozmiar czcionki2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Rozmiar czcionki.3. Wybierz ustawienie Bardzo mała, Mała, Normalna,Duża lub Bardzo duża.Naciśnij przycisk Zapisz.usłyszeć dzwonek.5. Wybierz kolejno opcje Ustaw i Zastosuj, aby zapisaćwybrany dzwonek.Uwaga Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Wsteczpowoduje całkowite zamknięcie menu.Aby naładować telefon komórkowy, można użyć portu USBdostępnego z boku telefonu Cisco IP Phone 8851 albo z bokulub z tyłu telefonu Cisco IP Phone 8861.Aby naładować tablet, należy użyć portu USB dostępnego z tyłutelefonu Cisco IP Phone 8861.Uwaga W przypadku używania alfabetu pisanego odprawej do lewej strony, takiego jak arabski,przycisk linii i przycisk sesji są zamienionemiejscami.Naciskaj przyciski w górę, w dół, w lewo lub w prawo naczterokierunkowym panelu nawigacyjnym.Przyciski sesji znajdują się po prawej stronie ekranu telefonu.Jak kontrolować kilka połączeń?Pasek przewijania na ekranie wskazuje względną pozycję naliście.Jeśli używasz zestawu nagłownego do nawiązywania lubodbierania połączeń, służy on jako główny kanał dźwiękowyi w prawym rogu paska nagłówka jest wyświetlona ikonazestawu nagłownego. Podczas używania zestawu nagłownegonaciśnij przycisk Odbierz, aby automatycznie odebraćpołączenie przy użyciu zestawu.Jak skonfigurować klawisze szybkiegowybierania?Aby skonfigurować klawisze szybkiego wybieraniai dostosować inne funkcje i ustawienia telefonu, użyjprzeglądarki na komputerze i przejdź do portalu Self CarePortal.Gdzie można znaleźć pełny podręcznikużytkownika?http://www. cisco. com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list. htmlProximityJak poruszać się na listach lub w menu?Gdzie znajdują się przyciski sesji?Jaki jest najlepszy sposób używania zestawunagłownego?15 Funkcja IntelligentJeśli administrator włączył tę funkcję, możesz nacisnąć przycisklinii pomocniczej, aby wyświetlić menu Bluetooth w celusparowania i podłączenia swojego smartfona. Po podłączeniusmartfona jego nazwa jest wyświetlana na etykiecie liniipomocniczej i możesz używać tej linii do zarządzaniapołączeniami na smartfonie. Tę funkcję możesz równieżwłączyć lub wyłączyć przy użyciu opcji 2-kierunkowejkomunikacji głośnomówiącej w menu Bluetooth. Aby uzyskaćwięcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.2. Wybierz opcję Bluetooth.3. Włącz lub wyłącz opcję 2-kierunkowa komunikacjagłośnomówiąca.Sygnał dzwonka2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dzwonek.3. Wybierz linię.4. Przewiń listę dzwonków i naciśnij przycisk Odtwórz, abyAby całkowicie zamknąć menu, naciśnij przycisk Zakończ.Aby przejść do menu wyższego poziomu, naciśnij przyciskWstecz.Przyciski linii znajdują się po lewej stronie ekranu telefonu.Przyciski, które nie są przypisane do linii telefonicznych, mogąbyć używane jako przyciski szybkiego wybierania lub przyciskiinnych funkcji. W celu uzyskania dodatkowych informacjinależy skontaktować się z administratorem systemu.Cztery klawisze programowe znajdują się pod ekranemtelefonu. Po naciśnięciu przycisku Więcej (jeśli jest dostępny)wyświetlane są dodatkowe klawisze programowe.Jak zamknąć menu?Gdzie znajdują się klawisze programowe?Po podświetleniu pozycji naciśnij przycisk Wybierz. Możeszrównież użyć klawiatury, aby wprowadzić odpowiedni numerpozycji.Gdzie znajdują się przyciski linii?Klawisz głośności znajduje się po lewej stronie klawiatury.Aby dostosować głośność słuchawki, zestawu nagłownegolub układu głośnomówiącego, naciskaj przycisk głośnościpodczas używania telefonu.Aby dostosować głośność dzwonka, naciskaj przyciskgłośności po stronie lewej (-) lub prawej (+).Aby wyciszyć dzwoniący telefon, naciśnij raz przyciskgłośności z lewej strony. Kilkukrotne naciśnięcieprzycisku głośności umożliwia ściszenie dzwonka.Jak wybrać pozycję z listy lub menu?Kolory przycisków linii oznaczają stany połączeń i ułatwiająorientację podczas obsługi kilku połączeń, w tym na liniiwspólnej:Dzwoniące połączenie — miga na pomarańczowo.Trwające połączenie — świeci na zielono.Zawieszone połączenie — miga na zielono.Linia wspólna używana zdalnie — świeci na czerwono.Linia wspólna zawieszona zdalnie — miga na czerwono.Siedziba w AmeryceCisco Systems, Inc.170 West Tasman DriveSan Jose, CA 95134-1706USAhttp://www. comTel. : +1 408 526-4000800 553-NETS (6387)Faks: +1 408 527-0883Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jejspółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajdujesię pod adresem: www. com/go/trademarks. Znaki towarowe innych producentów wymienione w tymdokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunkupartnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)© 2014 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skrócona instrukcja obsługi Cisco Productivity Services

Bezpośredni link do pobrania Skrócona instrukcja obsługi Cisco Productivity Services

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Skrócona instrukcja obsługi Cisco Productivity Services