Praktyka techniczna Frigidaire Fftr1222qm0

Frigidaire Fftr1222qm0 to praktyczne urządzenie do chłodzenia i zamrażania. Wyposażony jest w pojemne szuflady na żywność, sterowane elektronicznie ustawienia temperatury i funkcję odmrażania, która zapobiega gromadzeniu się lodu. System jest wyposażony w czujnik przeciążenia, który pomaga zapobiec uszkodzeniom silnika w przypadku przeładowania lub zablokowania drzwi. Dodatkowo, system jest wyposażony w energooszczędny system sterowania, który pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji i poprawę wydajności. Frigidaire Fftr1222qm0 jest idealnym wyborem dla osób, które szukają wysokiej jakości, wydajnego i energooszczędnego systemu chłodniczego.

Ostatnia aktualizacja: Praktyka techniczna Frigidaire Fftr1222qm0

PRZYCHODNIA LEKARSKA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ (KRS: 0000084051, NIP: 5222396142, REGON: 013282511)

PRZYCHODNIA LEKARSKA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
REGON:013282511
NIP:5222396142
KRS:0000084051

REGON

013282511

NIP

5222396142

KRS

0000084051

Nazwa organu reprezentacji:KIEROWNIK PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Status OPP:NIE
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń:2002-01-23
Poczta:Warszawa
Kod pocztowy:01-489
Ulica:Kartezjusza 2
Miejscowość:Warszawa
Gmina:WARSZAWA-BEMOWO
Powiat:WARSZAWSKI
Województwo:mazowieckie
Forma Prawna:SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Rejestr:POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Data rozpoczęcia działalności:1998
Adres WWWwww. pl

Data aktualizacji: 2018-01-11

Brak danych o sprawozdaniach finansowych opublikowanych w Monitorze Polskim B podmiotu "Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej".

Klasyfikacje działalności PKD, EKD i SIC dla "Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej":

PKD
Brak danych odnośnie PKD
SIC
Gabinety lekarskie, inne80490000
EKD
Praktyka lekarska85. 12
 

Dane EKD, SIC i PKD nie są aktualizowane i mogą być nieaktualne.

Wpisy archiwalne w KRS dla podmiotu "Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej", o numerze 0000084051:

Data
2015-04-272014-04-112013-10-092013-06-282013-01-112011-12-302011-11-072010-12-152009-03-23
 

Wyróżnij kontakt na swojej stronie internetowej!

Zachęcamy Państwa do umieszczenia odnośnika do wpisu "Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej" na swoim serwisie. Przygotowaliśmy do pobrania specjalnie dla Państwa ikony w dwóch formatach:

1) SVG:

 1. Wystarczy umieścić w kodzie strony odpowiednie znaczniki HTML. Pobierz je z ramki znajdującej się na stronie po kliknięciu linka
  "pobierz kod z wbudowaną ikoną »".

2) PNG:

 1. Zapisz odpowiednią ikonę na swoim komputerze. Kliknij "pobierz ikonę »" przy odpowiednim obrazku,
 2. Załaduj ikonę na serwer swojej strony internetowej,
 3. Umieść w kodzie strony odpowiednie znaczniki HTML pobrane z ramki znajdującej się poniżej. Fragment kodu oznaczony jako katalog_grafiki należy zastąpić odpowiednią dla Państwa strony internetowej nazwą katalogu grafiki.
 • KRS
 • NIP
 • REGON
 • Opinie

mała ikona:

1) SVG: pobierz kod z wbudowaną ikoną »
2) PNG: pobierz ikonę »

<a href="http://www. pl/przychodnia-lekarska-wojskowej-akademii-krs-79896. html"><img src="katalog_grafiki/krs-0000084051. png" alt="Dane KRS: PRZYCHODNIA LEKARSKA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ" /></a>

duża ikona:

1) SVG: katalog_grafiki/krs2-0000084051. png" alt="Dane KRS: PRZYCHODNIA LEKARSKA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ" /></a>

mała ikona:

1) SVG: pobierz kod z wbudowaną ikoną »
2) PNG: katalog_grafiki/nip-5222396142. png" alt="Dane NIP: PRZYCHODNIA LEKARSKA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ" /></a>

duża ikona:

1) SVG: katalog_grafiki/nip2-5222396142. png" alt="Dane NIP: PRZYCHODNIA LEKARSKA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ" /></a>

mała ikona:

1) SVG: pobierz kod z wbudowaną ikoną »
2) PNG: katalog_grafiki/regon-013282511. png" alt="Dane REGON: PRZYCHODNIA LEKARSKA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ" /></a>

duża ikona:

1) SVG: katalog_grafiki/regon2-013282511. png" alt="Dane REGON: PRZYCHODNIA LEKARSKA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ" /></a>

PRZYCHODNIA LEKARSKA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - opinie o firmie:

Polityka prywatności
Uwagi i opinie prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego.
www. pl

Termin składania dokumentów przez studentów do 15 września
Termin wprowadzenia praktyk do systemu przez Opiekunów Praktyk do 29 września

Zasady odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych

na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

 1. Studenci realizują praktyki zawodowe w trybie indywidualnym.
 2. Praktyka powinna odbywać się w czasie wakacji. W przypadku odbywania praktyki w czasie trwania semestru student winien złożyć oświadczenie, że praktyka nie będzie kolidować z udziałem w zajęciach dydaktycznych.
 3. Minimalny czas trwania praktyki określony jest w planie studiów.
 4. Wydział nie ponosi kosztów z tytułu odbywania praktyki przez studentów. Student jest zobowiązany do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.
 5. Praktyka nie może odbywać się w jednostce Politechniki Wrocławskiej za wyjątkiem przypadku określonego Ścieżką 3.
 6. Wszystkie wymagane dokumenty Student składa w Dziekanacie. Są one przekazywane do właściwego dla kierunku/specjalności opiekuna praktyki.
 7. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zgodność charakteru wykonywanej pracy z programem studiów oraz właściwy wymiar czasowy praktyki.
 8. Oceny i zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyki.
 9. Opiekun praktyki może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
 10. Opiekun praktyki w swojej ocenie uwzględnia terminowość złożenia dokumentów.
 11. Opiekun praktyki zalicza praktykę, wpisując do systemu ocenę oraz informacje dot. miejsca odbywania praktyki, a następnie przekazuje dokumenty do Dziekanatu celem uzupełnienia akt studenta.
 12. W razie wątpliwości na temat zgodności praktyki z wymaganiami student powinien skontaktować się z właściwym opiekunem praktyki przed jej rozpoczęciem.
 13. Dopuszcza się składanie dokumentów uwierzytelnionych elektronicznie.

Student ma do wyboru 4 ścieżki zaliczenia praktyki zawodowej:

Ścieżka 1 – gdy zakład pracy wymaga podpisania porozumienia z Uczelnią przed rozpoczęciem praktyki.

Ścieżka 2 – gdy zakład pracy nie wymaga podpisania porozumienia z Uczelnią (np. staż lub praktyka bezpłatna).

Ścieżka 3 – zaliczenie na podstawie pracy zarobkowej.

Ścieżka 4 – zaliczenie na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ścieżka 1

Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem praktyki:

 • porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich (zgodne z ZW 96/2020) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
 • ramowy plan praktyki uzgodniony z firmą, w której będzie się odbywać praktyka
 • kopia imiennego dokumentu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki (oryginał do wglądu).

Wymagane dokumenty po zakończeniu praktyki:

 • wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej wraz z opinią pracodawcy i zakresem wykonywanych obowiązków (na wniosku w przypadku braku pieczątki firmowej należy wpisać jej dane).
 • Termin złożenia dokumentów przed rozpoczęciem praktyki: 30 czerwca.
  Termin złożenia dokumentów po zakończeniu praktyki: do 31 października roku, w którym odbywała się praktyka.

  Uwaga:

 • Student może przystąpić do realizacji praktyki po zatwierdzeniu ramowego planu praktyki przez opiekuna praktyki.
 • Do wszystkich porozumień w sprawie praktyk zawodowych zawieranych wg innego wzorca niż w załączniku nr 1 do ZW 96/2020 stosuje się procedurę obiegu umów obowiązującą w PWr.
 • Ścieżka 2

  Termin złożenia dokumentów po zakończeniu praktyki: do 31 października roku, w którym odbywała się praktyka.

  Ścieżka 3

 • wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej wraz z opinią pracodawcy i zakresem wykonywanych obowiązków (na wniosku w przypadku braku pieczątki firmowej należy wpisać jej dane),
 • dopuszcza się przedstawienie świadectwa pracy lub dostarczenie kopii umowy wraz z oryginałem do wglądu.
 • Ścieżka 4

 • wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej (na wniosku w przypadku braku pieczątki firmowej należy wpisać jej dane),
 • dokumenty poświadczające fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakres tej działalności.
 • Praktyka techniczna Frigidaire Fftr1222qm0

  Bezpośredni link do pobrania Praktyka techniczna Frigidaire Fftr1222qm0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Praktyka techniczna Frigidaire Fftr1222qm0