Podręcznik wsparcia Ge Appliances Wpsr3100

Podręcznik wsparcia Ge Appliances Wpsr3100 to przydatna instrukcja obsługi, która zawiera informacje na temat działania i konserwacji tego urządzenia. Podręcznik wsparcia zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji urządzenia, w tym instalacji, ustawień, konfiguracji, diagnozy, napraw i optymalizacji. Podręcznik wsparcia jest dostępny jako książka lub w postaci elektronicznej na stronie internetowej producenta. Zawiera informacje na temat wszystkich funkcji urządzenia, a także instrukcje krok po kroku, jak działa i jak je konserwować. Podręcznik wsparcia jest przydatnym narzędziem dla właścicieli i użytkowników Ge Appliances Wpsr3100, ponieważ może pomóc im w korzystaniu z urządzenia, jak również w naprawie i optymalizacji.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wsparcia Ge Appliances Wpsr3100

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

Pierwsze kroki

Skonfigurowanie Apple Watch Ultra i przygotowanie go do użytkowania zajmuje tylko kilka minut.

Zobacz: Pierwsze kroki

Do granic możliwości

Apple Watch Ultra to najbardziej wytrzymały i wszechstronny model Apple Watch, zaprojektowany, aby pomóc Ci przebiec najdłuższą trasę, odkrywać okolicę oraz nurkować w morzach i oceanach. com/pl-pl/guide/watch-ultra/apdcde57a739/9. 0">Apple Watch Ultra — idealny w terenie

Rusz się!

Apple Watch Ultra może śledzić Twoją aktywność i treningi oraz zachęcać Cię do bardziej aktywnego stylu życia, dzięki przypomnieniom i rywalizacjom ze znajomymi. com/pl-pl/guide/watch-ultra/apdc01259d1d/9. 0">Dobra forma

Dbanie o swoje zdrowie

Apple Watch Ultra może pomóc Ci śledzić ważne informacje związane z Twoim zdrowiem, w tym cykl miesiączkowy oraz występowanie wysokiego lub niskiego tętna i nieregularnego rytmu serca. Możesz również wykonać zapis EKG, aby sprawdzić rytm serca w aplikacji EKG na Apple Watch Ultra. com/pl-pl/guide/watch-ultra/apdf2ce7ee8b/9. 0">Śledzenie ważnych informacji dotyczących Twojego zdrowia

Pozostawanie w kontakcie

Aplikacje Wiadomości, Poczta, Telefon, i Walkie‑Talkie pozwalają łatwo komunikować się z rodziną, znajomymi i współpracownikami. com/pl-pl/guide/watch-ultra/apdf8c1a7e46/9. 0">Pozostawanie w kontakcie

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika Apple Watch Ultra, kliknij w Spis treści u góry strony albo wprowadź wyraz lub frazę w polu wyszukiwania.

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

GE Appliances
Profile
Washers
Profile
Laveuses
Profile
Lavadoras
Owner’s Manual
Manuel d’utilisation
Manual del propietario
WASR3110
WMSR3110
WPSL3120
WPSR3090
WPSR3100
WPSR3120
WPSR4130
WSSR3120
English section begins on page 2
La section française commence à la page 16
La sección en español empieza en la página 30
®
GE Answer Center 800. 626. 2000
Part No. 175D1807P269 Pub. No. 49-90002 5–99 JR

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Congratulations! Safety Information........ 3 You Are Now Part of the GE Family. Welcome to the GE family. We’re proud of our quality products and we are committed to providing dependable service. You’ll see it in this easy-to-use Owner’s Manual and you’ll hear it in the friendly voices of our customer service department. Best of all, you’ll experience these values each time you use your washer. That’s important, because your new washer will be part of your family for many years. And we
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Safety Instructions Operating Instructions Troubleshooting Tips Customer Service IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire WARNING! or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life. WATER HEATER SAFETY Under certain conditions hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two weeks or more. Hydrogen gas can
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Find your washer control panel. You can locate your model number behind the top edge of the control panel. Model WASR3110 SensorWash LOAD SIZE TEMPERATURE EXTRA RINSE WASH/SPIN WRINKLE FREE COTTON SPEED PERMANENT PRESS KNITS GENTLE COTTONS EASY CARE FAST SUPER GENTLE NORMAL WARM HOT OFF SET RESET FAST LIGHT SOIL LARGE SLOW COLD COLD MEDIUM HEAVY EXTRA HEAVY SOAK/WASH MEDIUM WARM COLD 30 MIN HANDWASH WARM SMALL COLD AUTO SOAK SensorWash 1 2 3 4 Model WPSL3120 SensorWash LOAD SIZE WASH/
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Safety Instructions Operating Instructions Troubleshooting Tips Customer Service Model WPSR3090 LOAD SIZE TEMPERATURE WASH/SPIN EXTRA RINSE PERMANENT PRESS SPEED KNITS GENTLE COTTONS FAST SUPER REGULAR NORMAL WARM HOT GENTLE OFF SET RESET EASY CARE FAST COLD COLD LARGE SLOW LIGHT SOIL MEDIUM HEAVY DELICATES POWER WASH MEDIUM WARM COLD WARM 30 MIN SMALL COLD AUTO SOAK 1 2 3 4 Model WPSR3100 LOAD SIZE WASH/SPIN TEMPERATURE EXTRA RINSE PERMANENT PRESS SPEED KNITS GENTLE WARM COTTONS EASY CARE FAS
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
About the control settings. 1 Load Size The water level should just cover the clothes. Adjust the load size accordingly. Loosely load clothes no higher than the top row of holes in the washer tub. 2 Wash/Spin Speed The agitator moves clothes around for a cleaner wash; the basket spins later in the cycle to release water from the load. The Wash/Spin Speed dial sets the speed of both the agitator and the basket. With Normal wash speed, the agitator moves faster. Use for cottons, denims and play
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Safety Instructions Operating Instructions Troubleshooting Tips Customer Service About washer features. NOTE: Not all features are available on all washer models. Extra Rinse When you use extra detergent or bleach The washer will pause for a few minutes SET OFF to clean heavily soiled clothes, you may before the Extra Rinse option begins. want to use the Extra Rinse option. This option provides a second deep cold rinse in the COTTONS cycle. Turn the Extra Rinse knob to SET. SensorWash (on some
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
About washer features. The Agitator Cap or Fabric Softener Dispenser (depending on model) The agitator cap fits into the top of the Add water to dispenser until it reaches 3 agitator. If it accidentally comes off, simply the maximum fill line. put it back on. The fabric softener dispenser automatically releases liquid fabric softener at the proper time during the cycle. Do not stop the washer during the first spin. This will cause the d
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Safety Instructions Operating Instructions Troubleshooting Tips Customer Service Loading and using the washer. Always follow fabric manufacturer’s care label when laundering. Sorting Wash Loads Colors Soil Fabric Lint Whites Heavy Delicates Lint Producers Lights Normal Easy Care Lint Collectors Darks Light Sturdy Cottons Proper Use of Detergent Add detergent and start the washer before adding You can use less detergent if you have soft water, a clothes so that the detergent can work effectively.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Loading and using the washer. Care and Cleaning of the Washer Wash Basket: Leave the lid open after washing to Moving and Storage: Ask the service technician to allow moisture to evaporate. If you want to clean the remove water from drain pump and hoses. Do not basket use a clean soft cloth dampened with liquid store the washer where it will be exposed to the detergent, then rinse. (Do not use harsh or gritty weather. In the United
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Safety Instructions Operating Instructions Troubleshooting Tips Customer Service Before you call for service… Troubleshooting Tips Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service. SENSORWASH Possible Causes What To Do SensorWash indicator Washer is NOT in a wash fill • This is normal. Light only illuminates during wash fills light (on some models) cycle or a warm rinse fill cycle and warm rinse fills. is not illuminated SensorWash was
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Before you call for service… OPERATION Possible Causes What To Do Washer pauses in cycle The washer normally pauses between washing steps Washer won’t operate Washer is unplugged • Make sure cord is plugged securely into a working outlet. Water supply is turned off • Turn both hot and cold faucets fully on. Controls are not set • Check controls and make sure Cycle knob is pulled out properly to ON position. Lid is open • Close lid and pull Cycle knob out to ON position. Circuit breaker/fuse is
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Safety Instructions Operating Instructions Troubleshooting Tips Customer Service (con) PERFORMANCE Possible Causes What To Do Pilling Result of normal wear on • While this is not caused by the washer, you can slow the poly-cotton blends and pilling process by washing garments inside out. fuzzy fabrics Snags, holes, tears, rips Pins, snaps, hooks, sharp • Fasten snaps, hooks, buttons, and zippers. or excessive wear buttons, belt buckles, • Remove loose items like pins, objects in pockets zippers
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
GE Washer Warranty (For customers in the United States. ) ® All warranty service provided by our Factory Service Centers or an authorized Customer Care technician. For service, call 1-800-GE-CARES. For The Period Of: We Will Replace: One Year Any part of the washer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this full From the date of the one-year warranty, GE will also provide, free of charge, all labor and in-home service to replace the original purchase defective part. Tw
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Safety Instructions Operating Instructions Troubleshooting Tips Customer Service GE Washer Warranty (For customers in Canada) All warranty service provided by our Factory Service Centers or an authorized technician. For service, call 1-800-361-3400. During this full From the date of the one-year warranty, GE will also provide, free of charge, all labor and in-home servic
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Félicitations! Mesures de sécurité...... 17 Désormais vous faites partie de la famille GE. Bienvenue dans la famille GE. Nous sommes fiers de la qualité de nos produits et de la fiabilité de notre service après-vente. Vous le constaterez dans le présent manuel, facile à utiliser, et dans la voix amicale de notre personnel du service à la clientèle. Mais, surtout, vous le constaterez chaque fois que vous ferez votre lessive. C’est important, car votre nouvelle laveuse fera partie de votre f
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Mesures de sécurité Fonctionnement Conseils de dépannage Service à la clientèle MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. LISEZ D’ABORD TOUTES LES DIRECTIVES. Pour votre sécurité, suivez les directives fournies dans le présent manuel afin de MISE EN GARDE! minimiser les risques d’incendie, d’explosion et de chocs électriques et prévenir des dégâts matériels et des blessures graves or mortelles. SÉCURITÉ DU CHAUFFE-EAU Dans certaines circonstances, de l’hydrogène peut se former couler l’eau pendant plusie
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Les commandes de votre laveuse. Vous pouvez repérer le numéro de votre modèle à l’arrière du tableau de commande. Modèle WASR3110 SensorWash LOAD SIZE TEMPERATURE EXTRA RINSE WASH/SPIN WRINKLE FREE COTTON SPEED PERMANENT PRESS KNITS GENTLE COTTONS EASY CARE FAST SUPER GENTLE NORMAL WARM HOT OFF SET RESET FAST LIGHT SOIL LARGE SLOW COLD COLD MEDIUM HEAVY EXTRA HEAVY SOAK/WASH MEDIUM WARM COLD 30 MIN HANDWASH WARM SMALL COLD AUTO SOAK SensorWash 1 2 3 4 Modèle WPSL3120 SensorWash LOAD S
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Mesures de sécurité Fonctionnement Conseils de dépannage Service à la clientèle Modèle WPSR3090 LOAD SIZE WASH/SPIN TEMPERATURE EXTRA RINSE PERMANENT PRESS SPEED KNITS GENTLE COTTONS FAST SUPER REGULAR WARM HOT NORMAL OFF GENTLE SET RESET EASY CARE COLD COLD LARGE SLOW FAST LIGHT SOIL MEDIUM HEAVY DELICATES POWER WASH MEDIUM WARM COLD WARM 30 MIN SMALL COLD AUTO SOAK 1 2 3 4 Modèle WPSR3100 LOAD SIZE WASH/SPIN TEMPERATURE EXTRA RINSE PERMANENT PRESS SPEED KNITS GENTLE WARM COTTONS EASY CARE FA
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Réglage des commandes. 1 Load Size (taille de brassée) Le niveau d’eau doit être suffisant pour couvrir le linge. Réglez donc la taille de votre brassée en conséquence. Assurez-vous que les vêtements ont suffisamment de place pour bouger librement et ne dépassent pas la rangée supérieure de trous de la cuve. 2 Wash/Spin Speed (vitesse de lavage/essorage) L’agitateur bouge les vêtements pour un lavage plus propre; le panier tourne en fin de programme pour que la laveuse puisse enlever l’eau de la

Podręcznik wsparcia Ge Appliances Wpsr3100

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wsparcia Ge Appliances Wpsr3100

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wsparcia Ge Appliances Wpsr3100