Podręcznik instalacji i okablowania Frigidaire Bghd2433kb1

Podręcznik instalacji i okablowania Frigidaire Bghd2433kb1 jest instrukcją instalacji dla urządzenia Frigidaire Bghd2433kb1, która zawiera wszystkie informacje potrzebne do zainstalowania urządzenia. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i okablowania urządzenia, a także informacje o konfigurowaniu urządzenia. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące konserwacji i użytkowania urządzenia. Podręcznik jest ważnym narzędziem dla użytkowników, którzy chcą korzystać z urządzenia bezpiecznie i skutecznie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i okablowania Frigidaire Bghd2433kb1

Instalacja elektryczna w inteligentnym domu powinna spełniać dwie funkcje jednocześnie. Pierwszą z nich jest zapewnienie funkcjonowania podstawowych urządzeń, natomiast drugą – umożliwienie montażu i działania inteligentnych systemów. Sprawdź, jak powinien wyglądać schemat instalacji w inteligentnym domu i na co zwrócić uwagę, planując okablowanie!

Zanim jednak przejdziemy do sedna, słowo wyjaśnienia do sformułowania “okablowanie”. W branży elektrycznej kablem nazywamy przewody zasilające o dużych przekrojach, natomiast w instalacjach, również tych związanych z systemami automatyki domowej, używamy przewodów. W tym kontekście zatem wyraz “okablowanie” nie jest używany prawidłowo, ale ponieważ tak się powszechnie przyjęło, na potrzeby tego artykułu nie będziemy tego zmieniać.

Funkcja okablowania w inteligentnym domu

Okablowanie w inteligentnym domu pełni jednocześnie dwie funkcje. Pierwszą z nich jest zadanie zwykłej instalacji elektrycznej, czyli doprowadzenie zasilania do różnych urządzeń i systemów – na przykład sprzętu AGD czy RTV. Drugą rolą jest połączenie urządzeń i instalacji ze sobą w celu stworzenia spójnego systemu inteligentnego domu oraz umożliwienie mieszkańcom łatwego sterowania każdym z elementów.

Elementy instalacji elektrycznej w inteligentnym domu

Inteligentne okablowanie domu składa się przede wszystkim z przewodów zasilających (doprowadzających energię elektryczną pozwalającą na działanie urządzeń) oraz sterujących (umożliwiających kontrolowanie funkcjonowania poszczególnych elementów systemu). Ponadto projekt instalacji musi uwzględniać położenie rozdzielnicy głównej ewentualnych dodatkowych tablic rozdzielczych, systemów bezpieczeństwa oraz puszek i szyn instalacyjnych.

Jeżeli planujesz montaż przewodowego systemu inteligentnego domu, instalacja elektryczna musi uwzględniać miejsce na każde urządzenie, które ma zostać podłączone do systemu. Dlatego podczas tworzenia projektu okablowania należy wziąć pod uwagę, gdzie i w jakiej ilości zostaną umieszczone poszczególne czujniki, grzejniki, sprzęty RTV i AGD czy punkty oświetleniowe.

Dowiedz się więcej o montażu oświetlenia z tekstu: Montaż oświetlenia schodowego – o czym warto pamiętać?

Fot. Właściwie wykonane okablowanie umożliwia łatwą instalację dowolnych systemów automatyki domowej.

Inteligentny dom i smart instalacja – jakie przewody zastosować?

W instalacji inteligentnego domu okablowanie stanowi jeden z najważniejszych elementów całego systemu. Do zasilania stosuje się przede wszystkim standardowe przewody YDYp w wersji z trzema, czterema lub pięcioma żyłami, natomiast sterowanie inteligentnym domem może być realizowane za pośrednictwem przewodów sterowniczych – najczęściej przewodów typu UTP (“skrętka”).

Uwaga!

Sterowanie inteligentnym domem może w wielu przypadkach być realizowane przy pomocy przewodów zaprojektowanych do zasilania, jednak nigdy nie powinno się wykorzystywać okablowania sterującego do zasilania urządzeń – nie jest ono przystosowane do pracy z tak wysokimi wartościami prądu i napięcia.

Inteligentna instalacja elektryczna w domu – schemat

W większości przypadków inteligentny dom wykorzystuje schemat instalacji realizowany na planie gwiazdy, z przewodami sterującymi schodzącymi się w jednej rozdzielnicy elektrycznej, gdzie instalowana jest główna jednostka sterująca. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie wszystkich urządzeń i systemów z jednego poziomu. Dodatkową zaletą jest możliwość rozbudowy instalacji inteligentnego domu oraz dokładania nowych urządzeń, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Oczywiście istnieją również inne opcje, na przykład zastosowanie kilku crosspointów w osobnych skrzynkach, jednak trzeba liczyć się z tym, że podczas awarii pojedynczego urządzenia lub systemu może dojść do zaburzenia pracy większej części instalacji.

Okablowanie hybrydowe inteligentnego domu

Okablowanie hybrydowe inteligentnego domu (OHID) stosowane jest w systemach automatyki opartych o standard KNX. W uproszczeniu jest to również instalacja elektryczna na schemacie gwiazdy z dodatkowymi przewodami magistralowymi, które zbiegają się w rozdzielnicy. Takie rozwiązanie może zostać wykorzystane nawet wtedy, gdy na dany moment nie planuje się jeszcze instalowania systemu inteligentnego domu – można uruchomić go w każdej chwili, a wystarczy do tego podłączenie urządzeń w przygotowanych miejscach, podłączenie ich do przewodów zasilających i magistralowych oraz podpięcie jednostki centralnego sterowania w rozdzielnicy.

Etapy powstawania inteligentnej instalacji elektrycznej w domu

Tworzenie inteligentnej instalacji elektrycznej w domu składa się z trzech podstawowych etapów.

1. Projekt domowej inteligentnej instalacji elektrycznej

Na tym etapie należy określić swoje potrzeby, a następnie na ich podstawie zaplanować liczbę oraz położenie poszczególnych elementów okablowania. Trzeba wziąć pod uwagę, jakie urządzenia i systemy zostaną zainstalowane w domu (czujniki, oświetlenie, sterowanie roletami, gniazda elektryczne zwykłe i inteligentne, automatyka ogrodowa i inne). Ponadto warto zastanowić się, jakie rozwiązania mogą być potrzebne w przyszłości, by móc uwzględnić miejsce i środki do ich realizacji. Na etapie projektowania instalacji inteligentnego domu warto ściśle współpracować z architektem budynku oraz osobami, które będą wykonywały instalację elektryczną i inne prace wykończeniowe – często będą oni w stanie udzielić wielu praktycznych wskazówek, dzięki którym mieszkanie stanie się jeszcze bardziej komfortowe.

2. Wykonanie instalacji

Montaż okablowania oraz podłączenie urządzeń i systemów powinny być wykonywane przez doświadczonych elektryków, którzy dysponują odpowiednimi uprawnieniami i narzędziami. Bardzo istotne jest staranne opisanie wszystkich przewodów sterujących inteligentnym domem, co ułatwia ich identyfikację w razie modernizacji lub usterki.

3. Rozbudowa instalacji

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, odpowiednio zaprojektowana i zbudowana instalacja elektryczna w inteligentnym domu może być modernizowana oraz rozbudowywana w zależności od potrzeb. Możliwe jest na przykład dodanie nowych inteligentnych urządzeń czy dodatkowych punktów oświetleniowych albo systemów automatyki, takich jak sterowanie roletami czy zintegrowany z centralnym modułem alarm przeciwwłamaniowy.

4. 1. 4 Uppgift att målsäganden inte haft något emot att bilden spreds

I praxis har det ansetts att en nedsättande uppgift kan vara uppgiften att målsägandeninte haft något emot att bilden spridits till andra. Ett prejudicerande avgörande påområdet är NJA 1992 s. 594. I målet hade en man i hemlighet filmat ett samlagmellan honom och en kvinna. Filmen hade han sedan visat upp för runt 30 personer.

154 Falu tingsrätts dom 16 oktober 2012 i mål B 1219-12 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr). 155 Ibid. s. 6 f.

156 Hovrätten för nedre Norrlands dom 6 maj 2013 i mål B 304-13 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). Bilddagboken (www. dayviews. se) är ett svenskt socialt nätverk där användare kan dela och kommentera bilder.

157 Södertälje tingsrätts dom 9 januari 2012 i mål B 3052-11 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). 158 Svea hovrätts dom 1 september 2010 i mål B 6098-10.

Frågan som Högsta domstolen hade att ta ställning till var i huvudsak om videofilmenkunde sägas lämna sådana uppgifter om kvinnan att det utgjorde förtal att sprida dem.Domstolen konstaterade att uppgifter om att kvinnan haft sex med mannen och hurdetta gått till i sig inte kunde anses nedsättande för henne. Men för den som sågfilmen var det lätt att få intrycket att kvinnan visste om att samlaget filmades och detlåg då, konstaterade Högsta domstolen, nära till hands att tro att hon inte hade någotemot att filmen visades för andra. Denna uppgift ansågs vara nedsättande för kvinnanoch mannen dömdes för grovt förtal. Högsta domstolens prejudicerande avgörandeanvänds ofta som utgångspunkt i bedömningen gällande förtal och

integritetskränkande bilder. 159

Ett exempel är mål B 2417-13 där en 16-åring lade ut

en bild föreställande en annan flicka på Facebook. 160

På bilden hade flickan endasttrosor på sig. Tingsrätten ogillade åtalet och uttalade att en lättklädd bild i sig inteförmedlar någon nedsättande uppgift. Hovrätten fällde dock 16-åringen för förtal dåbilden hade tydlig sexuell prägel som gav intryck av att flickan var sexuelltutagerande och hade ett behov av att visa sig naken för andra. Liknande bedömningarhar gjorts i ett flertal mål, bland annat Svea hovrätts dom i mål B 4297-13 där en man, såvitt nu aktuellt, lagt upp nakenbilder föreställande en minderårig flicka på internetoch Göta hovrätts dom i mål B 1468-13 där en 16-årig pojke lagt upp en nakenbild föreställande en flicka tillsammans med uppgifter om hennes namn och bostadsort på

internetforumet Flashback och skickat den till minst tolv personer. 161

Det bör understrykas att Högsta domstolens avgörande inte medför att en uppgift om att någon låtit sig fotograferas eller filmas i en intim situation utgör en nedsättandeuppgift i förtallagstiftningens mening. Den nedsättande uppgiften är intrycket att

159 Se t. ex. Göta hovrätts dom 15 november 2010 i mål B 1598-10 (grovt förtal, kränkningsersättning 50 000 kr), där en man bland annat hade spridit nakenbilder och filmer på en 16-årig flicka genom att göra dem tillgängliga för nedladdning via ett fildelningsprogram; Göta hovrätts dom 25 juni 2013 i mål B 2081-12 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr), där en man spred en film på ett samlag mellan honom och en kvinna genom att spela upp den för minst fyra personer; Göteborgs tingsrätts dom 20 december 2010 i mål B 3511-09 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr), där en man lade ut nakenbilder på en kvinna på internetsidan bilddagboken. se; Malmö tingsrätts dom 22 maj 2008 i mål B 8207-07 (förtal), där en pojke spred en film föreställande en flicka som onanerade; Luleå tingsrätts dom 14 november 2013 i mål B 563-13 (förtal, kränkningsersättning 20 000 kr), där en man spred en film föreställande ett samlag; Svea hovrätts dom 21 mars 2011 i mål B 704-11 (grovt förtal, kränkningsersättning 40 000 kr), där en man lade ut bilder och filmer föreställande en kvinna på hemsidor med pornografisk inriktning.

160 Göta hovrätts dom 18 februari 2014 i mål B 2417-13 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). 161 Svea hovrätts dom 24 juni 2013 i mål B 4297-13 (grovt förtal, kränkningsersättning 17 000 kr); Göta hovrätts dom 12 juli 2013 i mål B 1468-13 (grovt förtal, kränkningsersättning 10 000 kr).

personen inte har något emot att bilden eller filmen sprids till andra. Detta betonadesav Högsta domstolen i ett senare avgörande, NJA 2008 s. 946. Frågan i Högstadomstolen rörde ansvar för ofredande vid spridning av en film föreställande sexuelltumgänge och refereras nedan (avsnitt 4. 2. 1) men domstolen valde även i ett obiter

dictum och med hänvisning till NJA 1992 s. 594 påpeka att inte alla filmer

föreställande ett sexuellt umgänge förmedlar sådana uppgifter som medför ansvar förförtal.

I mål B 4611-11 dömde Svea hovrätt en kvinna för grovt förtal för att ha spridit bilder

på sin ex-pojkväns nya flickvän då hon hade sex med en annan kvinna. 162

Honskickade bilderna till kvinnans släktingar och vänner på Facebook tillsammans medtexten “hon kallar mig hora, jag skulle bara bevisa vem som är hora här”. Tingsrätten,i vars bedömning hovrätten instämde, uttalade följande.

“För att straffbarhet skall föreligga krävs dock att uppgifterna om[målsäganden] varit ägnade att utsätta henne för andras missaktning. Viddenna bedömning är Högsta domstolens uttalanden i rättsfallet NJA 1992s. 594 av intresse. Av detta rättsfall framgår enligt tingsrättens mening attdet utslagsgivande i förevarande fall är om fotografierna ger intryck av att[målsäganden] inte skulle ha något emot att de visades för andra. Attfotografierna kan ge detta intryck står klart för tingsrätten. Den bild av[målsäganden] som fotografierna sålunda förmedlar måste ansesnedsättande för henne, vilket bekräftas av de reaktioner och attityder somhon mött i sin omgivning sedan fotografierna skickats. De uppgifter somgenom visandet av fotografierna lämnats om [målsäganden] har alltsåvarit ägnade att utsätta henne för andras missaktning. [Gärningspersonen]

har därför gjort sig skyldig till förtal. ”163

Hovrätten för Nedre Norrland ansåg i mål B 340-12 att det faktum att en film kunde ge intryck av att målsäganden ville bli filmad utgjorde en sådan nedsättande uppgift

som medför ansvar för förtal. 164 I domen utelämnade man därmed diskussionen om

162 Svea hovrätts dom 28 oktober 2011 i mål B 4611-11 (grovt förtal, kränkningsersättning 100 000 kr). 163 Ibid. 7

164 Hovrätten för nedre Norrlands dom 25 juni 2012 i mål B 340-12 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr).

filmen även kunde ge intryck av att målsäganden inte hade något emot att filmenvisades. I ett annat mål dömde Svea hovrätt tre 17-åriga pojkar för förtal för att hasmygfilmat en 15-årig flicka när hon onanerade och sedan lagt ut filmen på

Youtube. 165

Hovrätten uttalade med hänvisning till NJA 1992 s. 594 att uppgiften attnågon onanerar i sig inte kan vara en nedsättande uppgift men att många människor ipraktiken torde uppfatta sådana uppgifter som i vart fall pinsamma. Med hänsyn tillatt flickan var ung och att filmen spritts bland ungdomar i hennes umgängeskretsansåg hovrätten att pojkarna gjort sig skyldiga till grovt förtal.

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi pobierania podręczników instalacji dostępnej na tej stronie należy zgodzić się na poniższe "Warunki korzystania". ”

Prawa autorskie podręczników instalacji znajdujących się na tej stronie należą do Clarion Co., Ltd. Ich redystrybucja w całości lub w części bez zezwolenia jest prawnie zabroniona. Jednakże, dopuszcza się możliwość wydrukowania jednej kopii do użytku własnego, niekomercyjnego.

Erraty i podobne materiały czasami są dołączane do produktów jako suplementy do podręcznik instalacji, jednakże nie wszystkie materiały tego typu pojawiają się na tej stronie.

Z zasady, podręczniki instalacji na tej stronie to wersje dołączone do pierwszych sprzedawanych produktów. Treść podręczników instalacji podlega zmianie bez uprzedzenia w przypadku zmian danych technicznych produktów lub zmian przepisów i może różnić się od produktu lub podręcznika instalacji posiadanych przez Państwa. Jeśli istnieją różnice w danych technicznych pomiędzy produktem posiadanym przez Państwa a podręcznikiem instalacji z tej strony, lub jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące zawartości tej strony, proszę skontaktować się z Obsługą Klienta.

Co więcej, jeśli dojdzie do uaktualnienia podręcznika instalacji dołączanego do produktu, zaktualizowana wersja może zostać opublikowana na tej stronie bez uprzedzenia. Jednakże, podręczniki instalacji z tej strony nie są aktualizowane przy każdej aktualizacji podręczników instalacji dołączanych do produktów.

Modele, do których odnoszą się podręczniki instalacji z tej strony mogą nie być dostępne w sprzedaży z powodu zaprzestania ich produkcji lub innych powodów.

Ta strona nie zawiera podręczników instalacji dla wszystkich produktów sprzedawanych przez Clarion. Jeśli nie możesz odnaleźć podręcznika instalacji, jakiego szukasz, skontaktuj się z Obsługą Klienta w celu jego zakupu. W niektórych przypadkach zakup odpowiedniego podręcznika instalacji może być niemożliwy z powodu zaprzestania produkcji danego produktu lub innych powodów.

Te podręczniki instalacji mają służyć jako źródło informacji dla klientów, którzy zakupili produkty Clarion i są napisane przy założeniu, że produkt został zakupiony. W niektórych przypadkach Clarion może nie być w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące tych podręczników instalacji osobom, które nie zakupiły tych produktów.

Clarion nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z usług znajdujących się na tej stronie (w tym szkody wynikające z uszkodzenia danych, przerwania działania usług, utrata danych sprzedaży, itp. ) nawet jeśli wcześniej podano, iż może dochodzić do takich szkód lub roszczeń stron trzecich.

Działanie tej usługi może być wstrzymane a warunki korzystania z niej zmienione bez uprzedzenia.

Podręcznik instalacji i okablowania Frigidaire Bghd2433kb1

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i okablowania Frigidaire Bghd2433kb1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i okablowania Frigidaire Bghd2433kb1