Instrukcja konfiguracji oprogramowania Frigidaire Fac127s1a13

Aby skonfigurować oprogramowanie Frigidaire Fac127s1a13, należy wykonać kilka kroków. Najpierw należy pobrać plik instalacyjny ze strony producenta. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny i postępować zgodnie z instrukcjami. Po zakończeniu instalacji, powinien pojawić się ekran konfiguracji, na którym można wybrać opcje dotyczące języka, hasła, dostępu do Internetu i innych ustawień. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć przycisk „Zapisz”, aby zapisać wszystkie ustawienia. Po zakończeniu konfiguracji oprogramowanie Frigidaire Fac127s1a13 będzie gotowe do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konfiguracji oprogramowania Frigidaire Fac127s1a13

Instalacja i konfiguracja wstępna oprogramowania Ubiquiti Unifi Controller

W niniejszym artykule przedstawione zostały podstawy konfiguracji narzędzia Ubiquiti Unifi Controler oraz punktów dostępowych z serii Ubiquiti Unifi. Przykład oparty na kontrolerze w wersji 5. 2. 9 oraz urządzeniu Unifi Access Point Long Range (UAP-LR).
Etapy konfiguracji:

 1. Instalacja i konfiguracja wstępna oprogramowania Ubiquiti Unifi Controller
 2. Panel konfiguracji – Dodawanie / usuwanie / edycja sieci WIFI
 3. Przyłączenie i konfiguracja Punktu Dostępowego
 4. Zmiana konfiguracji

Ze strony producenta pobieramy oprogramowanie, uruchamiamy instalator i postępujemy zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

https://www. com/download/unifi/default/default/unifi-529-controller-windows

Po zakończonej instalacji uruchamiamy kontroler. Pojawi się okno aplikacji potwierdzające poprawne uruchomienie. cyberbajt. pl/raport/566/dat/raporty/566/1. jpg" data-gal="prettyPhoto">


Zamknięcie tego okna ‘krzyżykiem’ spowoduje wyłączenie kontrolera a kliknięcie w ‘Hide” zwinie okno do paska zadań. Aby uruchomić panel konfiguracji klikamy w ‘Launch a Browser to Manage the Network’. Spowoduje to uruchomienie domyślnej przeglądarki i wyświetlenie pierwszej strony.

Uwaga: należy zaakceptować / potwierdzić wszystkie komunikaty (np. zabezpieczeń firewalla lub przeglądarki) jeżeli takowe zostaną wyświetlone.

Uwaga 2: Jeżeli kontroler nie startuje poprawnie, bądź po uruchomieniu w przeglądarce nic nie wyświetla się (pusta strona) bądź też występują inne problemy często konieczne jest przeinstalowanie oprogramowania Java. Należy wejść na stronę producenta https://www. com/pl/ i uruchomić instalator pełnej wersji Java.

Przy pierwszym uruchomieniu zostanie wyświetlony przewodnik konfiguracji, tak jak poniżej, przy kolejnych uruchomieniach zostaniemy przekierowani od razu do strony logowania. Takie rozwiązanie wymusza wprowadzenie najważniejszych danych, takich jak region czy ustawienie hasła dostępu.

Na pierwszym ekranie wybieramy region oraz strefę czasową. Możemy również wyłączyć wykonywanie automatycznej kopii (domyślnie włączone) lub wczytać konfigurację z wcześniej wykonanej kopii. Ponieważ jest to pierwsze uruchomienie aplikacji klikamy ‘Next’ i przechodzimy dalej. pl/raport/566/dat/raporty/566/2. jpg" alt="" width="600" height="280"/>


Drugi ekran wyświetla listę wszystkich urządzeń z serii UNIFI podłączonych do naszej sieci. Zaznaczamy ‘checkbox’ przy interesującym nas punkcie dostępowym i przechodzimy dalej


Na trzecim ekranie konfigurujemy podstawową sieć WiFi oraz włączamy obsługę odseparowanej sieci typu „Gość”. Jeżeli nie chcemy teraz dodawać żadnych sieci wystarczy kliknąć ‘SKIP’. W naszej konfiguracji podajemy nazwę sieci oraz klucz, aktywujemy sieć dla gości i przechodzimy dalej. pl/raport/566/dat/raporty/566/4. jpg" alt="" width="600" height="277"/>


Na czwartym ekranie zostajemy poproszeni o podanie loginu, hasła (dwukrotnie) oraz adresu e-mail. Wpisane tu login i hasło będą później używane do logowania do kontrolera oraz do konfiguracji urządzeń (jeśli zechcemy je przyłączyć do innego kontrolera). Podanie adresu e-mail również jest wymagane. Wypełniamy formularz i przechodzimy dalej. pl/raport/566/dat/raporty/566/5. jpg" alt="" width="600" height="247"/> 

Kolejny ekran to konfiguracja dostęp do chmury Ubiquiti. Jeśli jeszcze nie mamy założonego konta na serwerze producenta możemy kliknąć w link i zarejestrować się. Chmura daje nam dostęp do kontrolera z dowolnego miejsca na świecie. My nie korzystamy z tej możliwości więc klikamy ‘Skip’ i przechodzimy dalej. pl/raport/566/dat/raporty/566/6. jpg" alt="" width="600" height="250"/>


W ostatnim oknie zatwierdzamy wszystkie wprowadzone informacje i przechodzimy do strony logowania. pl/raport/566/dat/raporty/566/7. jpg" alt="" width="600" height="209"/>

Konfiguracja

 • How to configure the wireless router mode for TP Link DSL modem router

  This video will show you how to configure the wireless router mode for a TP-Link DSL modem router.For more information, visit www. tp-link. com/support

  Rozwiń więcejZwiń

 • How to turn a router into an Access Point?

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz może dodać nowe funkcje routera i zwiększyć jego wydajność.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami:

 • Użyj pliku Firmware dostępnego na lokalnej stronie TP-Link, z regionu w którym zakupiłeś/aś swoje urządzenie TP-Link. W przeciwnym razie naruszy to warunki gwarancji. Kliknij tutaj, aby zmienić stronę jeśli będzie to konieczne.
 • Sprawdź wersję sprzętową i oprogramowania Twojego urządzenia. Aktualizacja z użyciem nieodpowiedniego pliku Firmware może uszkodzić Twoje urządzenie i naruszyć warunki gwarancji.
  (Zazwyczaj wersja V1. x=V1. 0, V2. x=V2. 0 itd, lub Vx. x6/Vx. x8=Vx. x0, np V1. 26/V1. 28=V1. 20)
  Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • Aby zapobiec nieoczekiwanemu rozłączeniu, NIE przeprowadzaj aktualizacji pliku ISP za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne (na przykład gdy urządzenie TP-Link nie ma portu LAN/Ethernet).
 • Zalecamy wyłączyć wszystkie aplikacje korzystające z internetu lub rozłączyć połączenie z Internetem na urządzeniu przed przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.
 • Rozwiń więcejZwińJęzyk: Angielski Rozmiar pliku: 15. 81 MB

  Archer VR400(EU)_V3_1. 5. 0_220321

  Do pobrania

  Important Notice

  Please upgrade firmware/software from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it may cause upgrade failure or mistakes and be against the warranty.

  Still Download Go to Local Website

  Data publikacji: 2022-06-10

  Zmiany:
  1. Dodano obsługę funkcji SOS/ROC (Tylko dla Australii)
  2. Dodano przełącznik OneMesh
  3. Naprawiono błąd, który powodował obniżenie prędkości pobierania na niektórych liniach ADSL/VDSL
  4. Naprawiono błędy zabezpieczeń
  5. Zaktualizowano sterownik DSL i poprawiono drobne błędy
  6. Zaktualizowano listę profilów ISP

  Archer VR400(EU)_V3_1. 4. 0_210917

  Go to Local Website

  Data publikacji: 2022-03-25 Rozmiar pliku: 15. 57 MB 1. Dodano wsparcie dla modemu HUAWEI E3372h-320
  2. Naprawiono różne luki bezpieczeństwa i poprawiono stabilność

  Archer VR400(EU)_V3_201109

  Do pobraniaData publikacji: 2020-12-14 Język: Wielojęzyczne Rozmiar pliku: 15. 52 MB 1. Zoptymalizowano stabilność IPSec VPN
  2. Zaktualizowano sterownik DSL
  3. Zoptymalizowano wydajność zabezpieczeń

  Uwaga: dla Archer VR400(EU) 3. 0

  Korzystanie z firmware'u innej firmy

  W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.

  Centrum GPL

  Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

  Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

  Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

  Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

  Emulatory

  Wersja firmware

  Tryb pracy

  Język

  200705(EU)

  -

  Angielski

  Przeglądaj

  Uwaga:

  1. Emulator to wirtualny interfejs graficzny strony konfiguracyjnej produktu. Szczegółowe informacje o funkcjach i specyfikacji poszczególnych produktów znajdują się na stronach produktowych.

  2. Upewnij się, że wersja firmware'u jest zgodna z wersją podaną w emulatorze. Każda wersja firmware'u ma własny interfejs graficzny i funkcjonalności.

  3. Pamiętaj, że emulatory nie są dostępne dla wszystkich wersji firmware'u.

  Do czego jest potrzebna wirtualna centrala telefoniczna?

  Jeśli Twoja firma zatrudnia więcej niż jedną osobę, do komunikacji głosowej z klientami wymagana jest wirtualna centrala PBX. Bezpłatna centrala PBX umożliwia podłączenie dowolnej liczby numerów telefonów w dogodnych dla klientów regionach oraz bezpośrednie połączenia z odpowiednimi pracownikami.

  • Nagrywanie rozmów i statystyki — pozwolą na kontrolę pracowników lub analizę połączeń;
  • Przekierowanie, poczta głosowa, powiadomienia o nieodebranych połączeniach — pozwolą nie przegapić żadnego połączenia;
  • Menu głosowe i godziny pracy — podnoszenie profesjonalnego wizerunku firmy i zorganizowanie pracy.
  • Integracja z popularnymi CRM i naszym własnym bezpłatnym CRM pomoże rejestrować wszystkie żądania klientów, a także transakcje z nimi;
  • Analiza mowy i rozpoznawanie mowy - pomogą kontrolować połączenia i pracę pracowników bez marnowania czasu na odsłuchiwanie rozmów.

  Jak skonfigurować centralę PBX? Kreator konfiguracji

  Automatyczny kreator konfiguracji pomoże w początkowej konfiguracji centrali PBX. Aby rozpocząć, kliknij przycisk „Utwórz centralę” na swoim koncie. com/images/content/support/zadarma/pbx_new/pl/1_1. png" alt="PBX" width="70%"/>

  W kreatorze konfiguracji są tylko dwa kroki. Najpierw wybierz liczbę numerów wewnętrznych (Twoich pracowników). Następnie scenariusz kierowania połączeń, czyli to, co usłyszy Twój klient, gdy zadzwoni pod podłączony numer. com/images/content/support/zadarma/pbx_new/pl/2. png" alt="PBX" width="70%"/>

  To wszystko! Podstawowa konfiguracja zakończona. Ta konfiguracja może spełnić wszystkie Twoje potrzeby. Zalecamy także zapoznać się z konfiguracją innych funkcji centrali PBX - kolejek połączeń, automatycznej sekretarki po godzinach, dodatkowych scenariuszy, powiadomień o nieodebranych połączeniach w messengery.

  Przechodzimy do zainstalowania i konfiguracji aplikacji na komórce lub komputerze.

  Zainstalowanie i konfiguracja programów na komputerze lub telefonie

  Gratulacje, podstawowa konfiguracja centrali PBX została zakończona. Teraz trzeba tylko zdecydować, w jaki sposób Twoi pracownicy będą odbierać połączenia.

  Jeśli włączyłeś system Teamsale CRM i pracownicy potrzebują odbierać połączenia z przeglądarki, możesz pominąć ten krok. Także wykonywać/odbierać połączenia można z przeglądarki Chrome za pomocą wygodnej wtyczki.

  Do odbierania i wykonywania rozmów, można korzystać z dowolnego oprogramowania/sprzętu, działającego na protokole SIP. Przykłady konfiguracji niektórych popularnych programów oraz sprzętów można sprawdzić w zakładce «Pomoc» - «Instrukcję konfiguracji sprzętów». Zalecamy korzystanie z Zadarma dla Windows, iOS, Android.

  • Do zalogowania na aplikacji/oprogramowania należy wykorzystać dane z zakładki «Moja centrala» - «Numery wewnętrzne» (serwer, login, hasło numeru wewnętrznego). Dla każdego urządzenia należy wykorzystać osobny numer wewnętrzny z osobnym hasłem. Jeśli numerów wewnętrznych będzie niewystarczająco, w dowolnej chwili możesz utworzyć nowe na samym dole tej strony;
  • Także istnieje możliwość przyjmowania połączeń na numer komórkowy lub stacjonarny za pomocą zwykłego przekierowania. Informację o ustawieniu przekierowania znajdziesz tutaj. Przekierowanie jest płatne, zgodnie z cennikiem na połączenia wychodzące.
  • Aktywacja numeru telefonicznego

   Skonfigurowałeś sprzęt/aplikację do wykonywania rozmów i już możesz dzwonić! Następny etap to zakup numeru wirtualnego do odbierania połączeń. Istnieje możliwość wybrania jednego lub kilku numerów telefonów z 100 krajów świata w zakładce «Ustawienia» - «Numery wirtualne».

   Jeśli posiadasz numer od innego operatora istnieje możliwość jego przeniesienia do naszego systemu. Więcej informacji na temat przeniesienia pod linkiem. Oprócz tego istnieje możliwość podłączenia numeru jako “Linię zewnętrzną”, instrukcja konfiguracji podana niżej.

   Gratulacje! Możesz zacząć korzystać z centrali PBX lub skonfigurować dodatkowe rozszerzone funkcje.


   Połączenia przychodzące i menu głosowe

   Ustawienia podstawowe umożliwiają już wykonywanie i odbieranie połączeń. Dodatkowo można skonfigurować rozszerzone funkcje połączeń przychodzących.

   Elementy menu i kierowanie połączeń

   Elementy menu (scenariusze) – grupa numerów wewnętrznych, które otrzymają połączenie pod wybranym warunkiem (na przykład po naciśnięciu cyfry 1 w menu głosowym lub przy połączeniu z numerów z określonym kodem kierunkowym).

   Na stronie „Moja centrala” – „Połączenia przychodzące i menu głosowe” można edytować utworzone wcześniej scenariusze połączeń przychodzących, dodawać nowe lub usuwać niepotrzebne.

   Aby utworzyć scenariusz, kliknij przycisk „+Element menu”. W prawym bloku zobaczysz menu ustawień scenariusza.

   Włączać się przy — wybór przycisku, który uruchamia scenariusz. Scenariusz może działać nie tylko poprzez naciśnięcie przycisku w menu, ale także poprzez połączenie z określonych numerów lub grupy numerów (na przykład +4822*), a także poprzez połączenie z jednym z zakupionych numerów w Zadarma.

   Grupa połączeń — pracownicy (numery wewnętrzne), którzy mogą odebrać to połączenie. Można utworzyć nową grupę połączeń lub wybrać istniejącą.

   Przejście do menu — wybierz menu głosowe do dalszych działań (np. aby skonfigurować wielopoziomowe menu głosowe).

   Po wybraniu przycisku w polu "Włączać się przy" i utworzeniu lub wybraniu grupy połączeń pojawi się link do ustawień połączeń.

   Ustawienia połączeń — wybór rodzaju dystrybucji połączeń przychodzących między operatorami

   W zakładce „Ustawienia połączeń” można skonfigurować rodzaj dystrybucji, melodię oczekiwania, czas trwania połączenia (po jakim czasie bez odpowiedzi połączenie przychodzące powinno się zakończyć), akcję w przypadku braku odpowiedzi (zakończenie, powtórzenie lub wysłane do menu głosowego), powiadomienia o pozycji w kolejce przy jednoczesnym lub losowym kierowaniu połączeń.

   Rodzaje dystrybucji połączeń między numerami wewnętrznymi PBX

   Wg kolejności — połączenia na numery wewnętrzne są kierowane po kolei w przypadku, gdy poprzedni pracownik nie odbiera, należy wybrać kolejność i opóźnienie między pracownikami (na przykład wybrać 20 sekund, co oznacza, że ​​jeśli pierwszy pracownik nie odbierze, połączenie przechodzi do drugiego w kolejce po 20 sek itd).

   Równomiernie — równomierna dystrybucja połączeń w zależności od czasu ostatniego połączenia na numer wewnętrzny lub liczby połączeń. W tym rodzaju dystrybucji możesz włączyć komunikat, które powiadomi klienta o pozycji w kolejce.

   Jednocześnie — połączenia są kierowane jednocześnie na wszystkie numery wewnętrzne w grupach połączeń.

   Ręcznie to opcja domyślna, za pomocą suwaków, które wizualnie dostosowują kolejkę połączeń. Poniżej zobaczysz przykład ustawień, w którym połączenie trwające 2 minuty najpierw przychodzi jednocześnie na numery wewnętrzne 103 i 104, a po 60 sekundach od rozpoczęcia trafia do pracowników z numerami 201 i 202.

   Losowo — połączenie zostanie skierowane na losowo wybrany numer wewnętrzny. Podobnie jak w przypadku dystrybucji równomiernej, możesz włączyć komunikat, które powiadomi klienta o pozycji w kolejce.

   Ważne: równomierny losowy typ dystrybucji połączeń nie obsługuje przekierowania połączeń (połączenia nie będą kierowane na numery wew. z przekierowaniem).

   Menu głosowe, powitanie, wiele menu głosowych

   Aby dodać plik powitalny, kliknij przycisk „Ustaw” w bloku „Powitanie głosowe”.

   Należy przesłać plik lub wpisać tekst, który zostanie odczytany automatycznie przez robota. Do wyboru dostępnych jest ponad 15 języków i ponad 100 głosów. Plik może być używany jako powitanie, menu głosowe (w tym 2+ poziomy) lub melodia oczekiwania zamiast sygnałów dźwiękowych.

   Jeśli dla każdego numeru wirtualnego potrzebne jest osobne powitanie głosowe lub inne godziny pracy: na stronie „Moja centrala” – „Połączenia przychodzące i menu głosowe” dodaj nowe menu (przycisk „+” obok Głównego menu), nastepnie dodaj warunek „Włączać się przy połączeniach na numery” i zaznacz potrzebny numer.

   Wielopoziomowe menu głosowe

   W najnowszej wersji centrali PBX można utworzyć kilka poziomów menu głosowego.

   1. Najpierw dodaj pliki IVR w bloku Powitanie lub skonfiguruj tekst.
   2. Utwórz wszystkie niezbędne menu (drugiego i inne poziomy), klikając + obok menu głównego.
   3. W dowolnym z elementów menu głównego (scenariuszu) wybierz przejście do kolejnego menu.


   Odbieranie połączeń na wybrany numer

   Jeśli masz kilka numerów zakupionych w Zadarma, możesz wysłać każdy numer:

   1. Na pojedynczego pracownika/pracowników

   W bloku „Dodatkowe scenariusze” kliknij „+ Scenariusz” i „Dzwonić do użytkowników”. W bloku, który pojawia się po prawej stronie, wybierz numery telefonów jakie powinny być podpięte (Włączać się przy połączeniach na numery) oraz numery wewnętrzne (Dzwonić do użytkowników), które będą odbierać połączenia. Połączenia do grupy mogą być odbierane jednocześnie, kolejkowane lub zgodnie z ustawieniami ręcznymi.

   2. Do oddziału (menu głosowe)

   2. 1 Utwórz nowe menu głosowe (przycisk „+” obok Głównego menu) i dostosuj je (ustaw powitanie i elementy menu).

   2. 2 W nowym menu dodaj warunek „Włączać się przy połączeniach na numery” i określ numery telefonów, z którymi to menu będzie działać.

   Odbieraj połączenia według numeru dzwoniącego

   Jeśli potrzebujesz przekierować połączenia od określonego klienta lub do określonego menedżera, możesz w ten sam sposób utworzyć osobny dodatkowy scenariusz w tym celu. Włącz opcję „Włączać się przy połączeniach z numerów” w ustawieniach scenariuszu, wprowadź numer klienta i kliknij przycisk + „Dodaj”.

   Możesz również dodać maskę według kraju lub kodu miasta/operatora, na przykład 4822*, aby kierować połączenia do różnych pracowników w zależności od regionu dzwoniącego.

   Połączenia z określonych numerów będą natychmiast kierowane do numerów wewnętrznych pracowników wybranych w tym scenariuszu, z pominięciem powitania głosowego.

   Czarna lista

   W zakładce «Moja centrala» - "Połączenia przychodzące i menu głosowe" istnieje możliwość utworzenia scenariuszu "Czarna lista" i dodania numerów telefonów, jakie nie będą mogli się dodzwonić na centralę, można również podać sam kod kraju np. 44*. Czarna lista będzie aktywna dla całej centrali, czyli dla wszystkich menu.

   Godziny pracy i automatyczna sekretarka

   Aby odbierać połączenia tylko w wyznaczonych godzinach pracy, na stronie „Moja centrala— "Połączenia przychodzące i menu głosowe" włącz opcję „Godziny pracy”, zaznacz dni robocze i określ godziny pracy. com/images/content/support/zadarma/pbx_new_2/pl/pbxnew5. png" alt="PBX" width="70%"/>

   Także można ustawić czas na lunch (przerwę obiadową) lub święta. W dziale święta znajdziesz listy dni ustawowo wolnych od pracy w różnych krajach, możesz usunąć lub dodać święto do wybranego kalendarza.

   Połączenia poza godzinami pracy mogą być kierowane do określonego scenariusza, takiego jak określony pracownik lub poczta głosowa (automatyczna sekretarka), aby dzwoniący mógł zostawić wiadomość głosową. Aby to zrobić, musisz utworzyć dodatkowy scenariusz „Automatyczna sekretarka”. com/images/content/support/zadarma/pbx_new_2/pl/pbxnew6. png" alt="PBX" width="70%"/>

   Aby kierować automatyczną sekretarkę do poczty głosowej, wysyłaj połączenia na numer wewnętrzny lub numery, które są przekierowywane na pocztę głosową (możesz skonfigurować przekierowanie dla każdego numeru w zakładce "Moja centrala" - "Numery wewnętrzne").

   Edytor wizualny centrali PBX

   Edytor graficzny pozwoli wizualnie zrozumieć, jak działa centrala PBX, w jakich warunkach uruchamiane są różne scenariusze połączeń. W tej zakładce można nie tylko zobaczyć działanie całej centrali, ale także ustawić tę pracę centrali w formie zrozumiałych schematów. com/images/content/support/zadarma/pbx_new_2/pl/pbxnew7. png" alt="PBX" width="70%"/>

   Możesz przejść do zakładki edytora graficznego centrali PBX za pomocą przycisku „Otwórz edytor” na dole "Moja centrala" - "Numery wewnętrzne". Tutaj od razu zobaczysz trasowanie połączeń w swojej centrali PBX. Możesz dodać dowolny blok z lewej strony schematu i skonfigurować połączenie między blokami.

   Aby sprawdzić poprawność działania centrali, kliknij przycisk „Przetestuj”, aby zapisać zmiany wprowadzone w danym edytorze, użyj przycisku „Prześlij”.

   Dodatkowe funkcje centrali PBX

   Automatyczny kreator pomógł w skonfigurowaniu podstawowych ustawień centrali PBX, ale centrala także ma wiele innych ważnych funkcji, które można dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Omówimy każdą z tych funkcji.

   1. Przekierowanie i przechwytywanie połączenia

   Aby przekierować klienta pod inny numer wewnętrzny naciśnij #następnie wewnętrzny numer abonenta i ponownie #. Na przykład: #101#.

   Aby przekazać połączenie z powiadomieniem głosowym, wprowadź *, następnie wewnętrzny numer abonenta, i #. Na przykład: *101#. W tym przypadku najpierw sam się połączysz z wybranym numerem wewnętrznym, będziesz mógł opisać kto i z jakiego powodu dzwoni, a po zakończeniu rozmowy odbędzie się przekazywanie połączenia.

   Jeśli wybrany numer wewnętrzny nie odpowie na połączenie w ciągu 25 sek. połączenie zostanie z powrotem przekierowane do Ciebie.

   Dla przechwytywania połączenia przychodzącego, jeśli Twój numer wewnętrzny nie dodany do scenariuszu opracowania połączeń przychodzących, wprowadź kombinację 40 i naciśnij przycisk połączenia.

   Połączenia przychodzące przekierować na scenariusz (oddział) na który przyszło połączenie: w tym celu należy wybrać numer scenariuszu, na przykład #1#.

   2. Format wybierania numeru

   Format wybierania numerów i przekierowania ustawiony w zakładce «Połączenia wychodzące», domyślnie wszystkie numery należy wybierać w lokalnym formacie, bez kodu kraju. Tą opcję można wyłączyć w zakładce "Mój profil", w ustawieniach opcja "Dzwoń bez kodu kraju" i wtedy można wybierać numery w formacie międzynarodowym (z kodem kraju np. 48).

   3. Nagrywanie rozmów

   Możesz włączyć nagrywanie rozmów na jednym lub kilku numerach wewnętrznych. Nagrania wysyłane są pod adres email lub przechowywane w chmurze (na naszym serwerze).

   Bezpłatnie możesz nagrywać rozmowy na trzech wewnętrznych numerach (w taryfie „Dla biura” na 8 numerach, a w taryfie „Dla firm” na 20 numerach). Dodatkowy koszt nagrywania kolejnego numeru wew. - 40 rub miesięcznie.

   Rozmiar bezpłatnej chmury - 200 Mb (wystarczy na ok. 12 godzin rozmów) w taryfie "Standardowej", 2000 Mb dla pakietu taryfowego „Dla biura” i 5000 Mb dla pakietu taryfowego „Dla firm” (5000 mb to - ponad 250 godzin rozmów). Nagrania zapisane w chmurze, możesz odsłuchać w zakładce «Moja centrala» - «Statystyki i raporty» lub pobrać z pomocąAPI. Po odłączeniu funkcji narywania rozmów, nagrania będą przechowywane w chmurze w ciągu 180 dni, następnie - usunięte.

   Włączyć nagrywanie rozmów można w zakładce «Moja centrala» - «Numery wewnętzne».

   4. Integracja centrali PBX Zadarma z CRM i innymi systemami

   Możesz zintegrować centralę Zadarma z popularnymi systemami CRM lub innymi systemami biznesowymi. Integracje można konfigurować w zakładce “Ustawienia” - “Integracje i API”. Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji integracji można znaleźć na naszej stronie.

   W tej chwili dostępne są oficjalne i całkowicie bezpłatne integracje z Bitrix24, Zoho CRM, ZohoDESK, Zendesk, amoCRM, Salesforce, RetailCRM, PlanFix, WireCRM i inne.

   5. Przekierowanie

   5. 1 Przekierowanie rozmów przychodzących

   Przekierowanie - wszystkie przychodzące połączenia będą kierowane na komórkowy numer lub stacjonarny. Przekierowanie jest potrzebne, kiedy pracownik będzie odbierać telefon bez aplikacji i podłączenia do Internetu.

   Aby nie przegapić żadnego połączenia na aplikacji/oprogramowaniu istnieje możliwość ustawienia warunkowego przekierowania przy "Braku odpowiedzi, dostępności".

   Aby aktywować przekierowanie w zakładce «Moja centrala» - «Numery wewnętrzne» w ustawieniach potrzebnego numeru wewnętrznego w polu "Przekierowanie oraz poczta głosowa" należy zaznaczyć "Brak odpowiedzi lub brak dostępności" do warunkowego przekierowania lub "Zawsze" do bezwarunkowego.

   W przypadku warunkowego przekierowania połączenie będzie najpierw kierowane na aplikację/oprogramowanie lub telefon IP, w a przypadku niedostępności lub nie odpowiedzi w ciągu 20 sek. będzie realizowane przekierowanie na numer telefonu.

   W przypadku bezwarunkowego przekierowania, połączenie będzie przekierowywane zawsze na numer telefonu.

   W polu "Telefon" należy podać numer w formacie lokalnym w zakładce i następnie zatwierdzić pole "Telefon" jeszcze raz dla zapisania ustawień. com/images/content/support/zadarma/pbx_new/pl/4. png" alt="PBX"/>

   Jeśli opcją "Dzwonić bez kodu kraju" nie jest aktywowana, numer należy wprowadzić w formacie międzynarodowym [kod kraju][kod miasta][numer], na przykład 48228810016.

   Koszt przekierowania połączeń jest zgodny z cennikiem dla połączeń wychodzących.

   5. 2 Powiadomienie o przekierowaniu

   Aby otrzymywać sygnał lub odtwarzany tekst przy odebranej słuchawce przy przekierowaniu, w celu żeby odróżnić zwykłe połączenie na telefon i przekierowanie z naszego serwisu należy ustawić powiadomienie. Takie powiadomienie będzie odtwarzane przed rozpoczęciem rozmowy z klientem.

   Standardowe — jeden sygnał, podobnie jak na poczcie głosowej ale również można wprowadzić własny tekst (np “Numer Zadarma”). 3 Przekierowanie na pocztę głosową

   W zakładce «Moja centrala» - «Numery wewnętrzne» w ustawieniach numeru wewnętrznego w polu "Przekierowanie oraz poczta głosowa" należy zaznaczyć "Zawsze". Następnie w polu "E-mail dla poczty głosowej" podać adres email. W polu "Powitanie" można przesłać osobny plik dla poczty głosowej.

   Po ustawieniach poczty głosowej należy dodać ten numer wewnętrzny do odpowiedniego scenariuszu, np «Automatycznej sekretarki» w zakładce «Moja centrala» - "Połączenia przychodzące i menu głosowe".

   6. Poczta głosowa

   Poczta głosowa — funkcja nagrywania wiadomości głosowych, gdy nie można odebrać połączenia.

   Aby włączyć pocztę głosową, ustaw swój adres e-mail w ustawieniach przekierowania. Pamiętaj, że nie zalecamy używania poczty głosowej w domyślnym scenariuszu połączeń z innymi numerami wewnętrznymi pracowników, ponieważ poczta głosowa ma pryorytet i jako "pierwsza" przyjmie telefon.

   Aby powiadomić klienta o nagrywaniu, możesz przesłać plik, nagrać tekst lub wybrać standardowe powiadomienie.

   7. Powiadomienia w messengerach

   Otrzymuj informacje o nieodebranych połączeniach, saldzie, odnawianiu numerów i taryfach, wiadomościach SMS do popularnych messegerów - Facebook Messenger, Slack, Viber czy Telegram. Powiadomienia można skonfigurować w zakładce konta Ustawienia-Mój profil-Powiadomienia.

   8. Konferencja

   Podczas rozmowy użytkownicy centrali PBX mogą użyć numeru 000 - aby utworzyć konferencję.

   Po wprowadzeniu 000 należy wprowadzić numer telefonu użytkownika C i potwierdzić za pomocą przycisku #, na przykład 000102#

   Podczas dodawania użytkownik B usłyszy muzykę, użytkownicy A i C w tym czasie mogą rozmawiać:

   # - potwierdź dodanie użytkownika C (podczas rozmowy z nim);

   * - odrzuć użytkownika C i wróć do rozmowy z użytkownikiem B lub do konferencji;

   *# - wróć do rozmowy z użytkownikiem B lub do konferencji;

   Po dodaniu numeru C możesz ponownie wybrać 000 i dodać następnego uczestnika, a rozmowa z istniejącymi będzie kontynuowana. Po utworzeniu konferencja dalej będzie aktywna, jeśli pozostanie w niej więcej niż jeden uczestnik.

   Użytkownik C może być dowolnym numerem (format numeru jest taki sam, jak w przypadku zwykłego połączenia z centrali telefonicznej, na przykład 000221234567#).

   9. Definiowanie numeru telefonicznego zgodnie z kierunkiem połączenia (CallerID)

   CallerID – jest numerem który będzie wyświetlany przy połączeniach wychodzących.

   W CallerID można wybrać każdy aktywny numer telefoniczny lub potwierdzony numer kontaktowy.

   Istnieje możliwość ustawienia różnych CallerID przy połączeniach z różnych urządzeń lub przy połączeniach do różnych krajów/kierunków.

   Wyłączyć definiowanie numeru CallerID można w zakładce «Moja centrala» - «Połączenia wychodzące» po prawej stronie «Dodać regułę definiowania numeru telefonicznego». Należy podać kod kraju/miejscowości, do jakich pracownicy będą dzwonić (np. 48 dla Polski, 44 dla Wielkiej Brytanii itd. ), następnie zaznaczyć odpowiedni CallerID i «Utworzyć».

   10. Linia zewnętrzna

   Jeśli posiadasz numer od innego operatora istnieje możliwość jego przeniesienia do naszego systemu. com/pl/services/numbers/mnp/">linkiem.

   Jeśli nie ma możliwości przeniesienia lub nie planujesz przenieść numer możesz podłączyć do 20 numerów zewnętrznych w zakładce «Moja centrala» - «Linię zewnętrzne» można podłączyć numer od innego operatora bezpośrednio do centrali.

   Jeśli posiadasz zwykły numer stacjonarny z bramką VoIP to trzeba wybrać tryb "Bramka" i wprowadzić te wszystkie dane na urządzeniu. Jeśli numer telefonu obsługuje połączenia na protokole SIP istnieje możliwość podłączenia w trybie «Serwer».

   Operator powinien podać dane do podłączenia numeru: serwer, domena (mogę być te same znaczenia), login i hasło.

   Z naszej strony połączenie z numerem jest wykonywane z następujących adresów IP:

   185. 45. 152. 167

   185. 184

   185. 185

   195. 122. 19. 26

   195. 16

   37. 139. 38. 70

   37. 71

   185. 155. 13

   185. 27

   Możesz również przenieść do nas numer od operatora zewnętrznego. Listę krajów, których numery można przenieść, można znaleźć na tej stronie.

   11. Statystyki rozmów centrali

   Szczegółowe statystyki rozmów można sprawdzić i pobrać w zakładce "Moja centrala" - "Statystyki i raporty". Tutaj można wybrać okres statystyk, porównać różne okresy, zobaczyć ogólny wykres i geografię połączeń. Statystyki i wykresy są dostępne zarówno dla wszystkich połączeń, jak i połączeń z różnymi numerami wirtualnymi (lub liniami zewnętrznymi). com/images/content/support/zadarma/pbx_new/pl/6. png" alt="PBX"/>


Instrukcja konfiguracji oprogramowania Frigidaire Fac127s1a13

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konfiguracji oprogramowania Frigidaire Fac127s1a13

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konfiguracji oprogramowania Frigidaire Fac127s1a13