Drukuj instrukcję Epson Emp 52

Drukowanie instrukcji Epson EMP 52 jest proste i intuicyjne. Możesz szybko i łatwo wydrukować instrukcję za pomocą wbudowanej aplikacji Epson Print App. Aplikacja jest dostępna na wszystkich urządzeniach z systemem Windows, a także na urządzeniach z systemem Android. Wystarczy wybrać interesującą Cię instrukcję i nacisnąć przycisk „Wydrukuj”, aby wydrukować ją na drukarce Epson. Ten proces jest szybki i łatwy, dzięki czemu możesz mieć pewność, że będziesz mieć dostęp do najnowszych informacji i instrukcji dotyczących Twojej drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Drukuj instrukcję Epson Emp 52

Program Epson Print CD, dostarczony wraz z drukarką, umożliwia tworzenie etykiet płyt CD/DVD. Po utworzeniu pliku etykiety, możesz drukować bezpośrednio na 12 cm i 8 cm płytach CD/DVD.

Uwaga na temat drukowania na płytach CD/DVD

Używaj wyłącznie płyt CD/DVD oznaczonych jako odpowiednie do drukowania, na przykład “Możliwy druk na powierzchni etykiety” lub “Możliwy druk w drukarkach atramentowych”.

Należy drukować tylko na okrągłych płytach CD/DVD.

Więcej szczegółowych informacji na temat postępowania z płytami CD/DVD i wskazówek dotyczących zapisywania danych na CD/DVD można znaleźć w dokumentacji płyt CD/DVD.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości druku, na CD/DVD stosuje się niższy poziom nasycenia kolorów - odwrotnie niż na specjalnym papierze Epson.

Nie drukuj na płytach CD/DVD przed zapisaniem danych. Jeśli tak się stanie, odciski palców, brud lub rysy na powierzchni mogą spowodować błędy podczas zapisu danych.

Spróbuj zrobić próbny wydruk na niepotrzebnej płycie CD/DVD i sprawdź stan zadrukowanej powierzchni po upływie doby; jest to zalecane szczególnie przed dokonaniem nadruku na dużej liczbie płyt CD/DVD.

Zanim użyjesz płyty CD/DVD lub będziesz dotykać jej powierzchni, pamiętaj, aby całkowicie ją wysuszyć. Przechowuj płyty z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

W przypadku niektórych typów płyt CD/DVD i poziomów nasycenia kolorów, nadruk może być rozmazany.

Wilgoć na zadrukowanej powierzchni może powodować rozmazywanie.

Jeśli taca CD/DVD lub wewnętrzna, przezroczysta komora zostaną przypadkowo zadrukowane, natychmiast zetrzyj tusz.

Powtórne drukowanie tych samych CD/DVD może nie poprawić jakości druku.

W przypadku drukowania płyt CD/DVD przy użyciu programu nie obsługującego drukowania płyt CD/DVD, na tacy CD/DVD, płytach CD, DVD lub wewnątrz drukarki mogą powstać plamy.

W przypadku wybrania opcji CD/DVD Premium Surface w ustawieniu Media Type (Rodzaj nośnika) w oknie sterownika drukarki i użycia płyty CD/DVD o wysokiej jakości, można tworzyć etykiety CD/DVD o wysokiej jakości.

Przed użyciem płyt CD i DVD lub dotykaniem ich powierzchni zadrukowanej należy upewnić się, że dokładnie wyschły. Płyty CD i DVD drukowane z użyciem opcji CD/DVD Premium Surface w ustawieniu Media Type (Rodzaj nośnika) schną dłużej niż drukowane z użyciem opcji CD/DVD w ustawieniu Media Type (Rodzaj nośnika). Płyty CD i DVD drukowane przy ustawieniu CD/DVD Premium Surface muszą schnąć przez 24 godziny.

Jeśli zadrukowana powierzchnia jest lepka nawet po wyschnięciu, nasycenie kolorów może być ustawione na zbyt duże. W takim przypadku należy zmniejszyć poziom nasycenia kolorów w programie Epson Print CD.

Jeśli położenie druku jest przesunięte, skoryguj je za pomocą programu Epson Print CD.

Jeśli tusz się rozmazuje, dostosuj nasycenie kolorów używając programu Epson Print CD.

Możesz ustawić wielkość powierzchni nadruku na CD/DVD, korzystając z programu Epson Print CD. Ustaw wielkości powierzchni nadruku, aby pasował do obszaru nadruku na przygotowanej płycie CD/DVD. Dokonując ustawień pamiętaj, że niewłaściwe ustawienia mogą poplamić tacę CD/DVD lub płytę CD albo DVD.

Powierzchnia nadruku CD/DVD wygląda w następujący sposób.

Płyta CD/DVD 12 cm

Płyta CD/DVD 8 cm

Uwaga:

W przypadku druku na poniższych obszarach płyty, płyta lub taca CD/DVD mogą zostać pobrudzone tuszem.

Obszar blisko środka

od 18 do 43 mm

Skrajny obszar zewnętrzny

116 do 120 mm (płyta CD/DVD 12-cm), 76 do 80 mm (płyta CD/DVD 8-cm)

Wkładanie CD/DVD

Szczegółowe informacje o wkładaniu CD/DVD zamieszczono w sekcji poniżej.

Otwieranie programu Epson Print CD

Następująca sekcja zawiera szczegóły dotyczące uruchamiania Epson Print CD.

Aby nauczyć się korzystania z programu Epson Print CD, przejdź do menu Help (Pomoc).

Drukowanie na CD/DVD w Windows

Program Epson Print CD umożliwia drukowanie obrazów na płytach CD/DVD. Poniżej przedstawiono instrukcje jak drukować na CD/DVD za pomocą programu Epson Print CD.

Jednocześnie można drukować na jednej płycie CD lub DVD. Gdy opcja Copies (Kopie) jest ustawiona na 2 lub więcej, wyjmij każdą płytę CD lub DVD z tacy po zadrukowaniu, a następnie umieść kolejną płytę CD lub DVD w tacy. Naciśnij przycisk  Start, aby wznowić drukowanie.
Patrz sekcja Ładowanie płyty CD/DVD

Wprowadzanie podstawowych ustawień

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Before use
Installation
Connections
Projection
Useful Functions
Adjustments and
setting
Using the projector
software
Troubleshooting
Maintenance
Others

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Accessory Verification Check to confirm that the following items are included in the package when removing the pro- jector and accessories from the box. Contact your dealer if any items are found to be missing. ·Projector · Remote Control · 2AA Batteries for Lens Cover with string the remote control (three-cell alkaline manga- nese batteries) · Power Cord · Computer Cable · Computer Cable ·Audio Cable (mini D-Sub 15-pin/5BNC) ·RCA Audio Cable · RCA Audio Cable · Main Cable · USB Mouse Cable (Ye
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Features Crystal clear screen Clarity has been vastly improved. Provides crystal clear projections even in bright areas, perfect for presentation purposes. Wide range of display resolution Uses a newly-developed high resolution liquid crystal panel. (1366×1024) Compact and light A compact body makes it easy for carrying around. (approximately 8. 3Kg, 18. 3 litres) Beautiful video images The three-dimensional Y/C separation and smooth motion I/P conversion technology provide vivid video i
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Contents Accessory Verification 1 Features 1 Contents 2 Using this manual 7 Symbol displays................................................................... 7 Safety Precautions 8 Parts, Names and Operations 13 Projector............................................................................. 13 Remote Control.................................................................. 17 Range of Remote Control Operations................................ 20 Inserting the Remote Control Batteries....
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Connecting the video equipment 35 In the case of composite image signals............................. 35 In the case of S image signals........................................... 35 In the case of component (color differential*) image signals....................................... 36 In the case of the digital tuner's D output port.................... 37 In the case of RGB image signals...................................... 38 Projection 39 Preparations..........................................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Projection Cutting 52 A/V Mute Function.............................................................. 52 Freeze Function................................................................. 52 Switching Image Sizes 53 Enlarging Images (E-zooming function) 55 Effect Function 56 Cursor/Stamp..................................................................... 56 Box..................................................................................... 56 Spotlight.......................................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Installation 75 Operating environment....................................................... 75 Installation.......................................................................... 76 Reading the User’s Guide.................................................. 77 Troubleshooting 78 Operation Indicator............................................................. 78 Lamp Indicator................................................................... 79 Temperature Indicator..........................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Terminology 97 Specifications 99 Check Sheet 100 World-Wide Warranty Terms 103 Index 107 6- Contents
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Using this manual Symbol displays A variety of pictures displays have been used in this manual and on the actual product to ensure that the projector is used correctly and safely in order to prevent risks to users and other people, and to prevent damage to property. Explanations for these displays are provided below. Ensure that they are fully understood before reading this manual. Displays details that may result in death or injury if Warning ignored. Displays details that may result in inj
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Safety Precautions Read and observe the following safety precautions to ensure safe use of the equipment. Warning If any of the following abnormalities occur, switch off the power Abnormi oder supply immediately, remove the plug from the power socket and Abnormi noise contact your dealer or nearest adress provided at page 104. · The emission of smoke, strange odors or strange noises. · Faults, such as images not being able to be projected or no sound being emitted. · When water or foreign o
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Warning Never look into the lens when the power is switched on. An extremely strong light is emitted that may cause sight defects. Special attention must be paid by households with children. Take care when handling power plugs and power connectors. Failure to observe these instructions may result in the outbreak of fire or electric shocks. Observe the following precautions when handling power plugs and power connectors. · Never connect too many appliances to a single socket. · Never use p
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Caution Never stand on the projector or place any heavy objects on it. Failure to observe this may result in it dropping over, becoming damaged, or causing injury. Never place the projector on unstable surfaces, such as wobbly tables or slanted surfaces. Do not place or store the projector within the reach of children’s hands. Failure to observe this may result in it dropping over, becoming d
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Caution Always ensure that the power has been switched off, the plug has been disconnected from the power socket, and all other cables have been disconnected when moving the projector. Failure to observe this may result in the outbreak of fire or electric shocks. Never attempt to remove the lamp immediately after the projector has been used. Wait for the projector to cool down sufficiently by leaving it for at least sixty minutes after the power supply has been switched off before atte
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Safety Precautions Using the projector outside of the permissible temperature range (+5C° to 40C°) may result in unstable display and excessive loads being placed on the fan, leading to damage to the equipment. Storing the projector outside of the permissible temperature range (-10C° to 60C°) may result in damage of the case. Take special care to avoid placing the equipment in direct sunlight for a long period of time. Do not use the projector with the lens cover still in place. The he
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Parts, Names and Operations Projector Front Panel 1 2 7 8 9 3 10 4 11 5 13 6 14 12 1 Lamp Indicator 2 Operation Indicator 3 Temperature Indicator 4 Handle 5 Lens Shift Knob 6 Foot Adjust Lever 7 Operation Panel 8 Speaker 9 Remote Control Receiver 10 Theft-Prevention Lock (see page 98) 11 Focus Ring 12 Zoom Ring 13 Lens Cover 14 Front Foot Parts, Names and Operations - 13
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
 Back Panel 1 4 2 3 1 Remote Control Receiver 2 Fan 3 Power Inlet 4 I/O Port Rear Panel 2 3 1 1 Front Foot 2 Rear Foot 3 Air Filter (suction inlet) 14 - Parts, Names and Operations
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
g n i k c a r T S. c y n Operation Panel 4123 10 Power Menu Help Esc Computer Video 11 5 A/V mute 6 Keystone Resize 12 7 Shift Volume 8 9 13 1 [Help] button (see page 50) Displays the methods of solving problems. Press this button when trouble occurs. 2 [Video] button (see page 41) Switches the images between video images (Video), S video (S-Video) and component video (BNC (YCbCr, YPbPr)). 3 [Menu] button (see page 63) Displays and cancels the menu. 4 [Power] button (see page 40, 43) Sw
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
 I/O Ports 3 21 Computer 1 Computer 2 /Component Video 4 R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H/C Sync V Sync 5 7 6 Remote Audio Mouse/Com 11 10 8 9 S-Video S-Audio/Audio2 Video L-Audio-R 13 12 Monitor Out Stack Out 1 Computer #1 mini D-Sub 15 Port Inputs the computer’s analog image signals. 2 Change-over Switch Switches the valid port for Computer #1 across to either mini D-Sub15 (analog) or DVI-D (digital). Operate the switch with the tip of a ballpoint pen or other pointed object. 3 Computer #1 DVI-D Por
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
5 4 Remote Control Front Panel 2 3 Power 1 Freeze 8 4 A/V Mute R/C ON 5 E-Zoom OFF 9 3 6 Enter 7 11 Esc 10 1 [Freeze] button (see page 52) Temporarily freezes the image. Press this button once more to cancel the freeze mode. 2 Remote control light-receiving area Outputs the remote control unit’s signals. 3 Indicator Illuminated when the remote control unit signals are being output. 4 [A/V Mute] button (see page 52) Temporarily erases the images and sound. Projection will be resumed if this
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
11 [ESC] button (see page 34, 64) · Ends the function being used. Returns to the previous stage when the menu or help text is being displayed. · This function operations with a right-hand click on the mouse when computer images are being projected. Inside of the Cover Esc Menu Help 1 7 Comp1 Comp2/YCbCr 8 2 E@sy-MP Video 3 Resize Auto 4 9 P in P Preset 10 5 - Volume + 6 1 [Menu] button (see page 63) Displays and ends the menu. 2 [Comp1] button (see page 41) Switches across to the image fro

Drukuj instrukcję Epson Emp 52

Bezpośredni link do pobrania Drukuj instrukcję Epson Emp 52

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Drukuj instrukcję Epson Emp 52

Kliknij pozycję Print (Drukuj) w menu File File (Plik). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Print (Drukuj).

Upewnij się, że posiadana drukarka jest wybrana w ustawieniu Printer (Drukarka).

Wybierz pozycję CD/DVD lub CD/DVD Premium Surface jako ustawienie opcji Media Type (Rodzaj nośnika). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_4. gif"/>

Wybierz None jako ustawienie Print Confirmation Pattern (Drukuj wzór potwierdzenia), a następnie kliknij Print (Drukuj). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_5. gif"/>

Po zakończeniu drukowania na płycie CD/DVD ostrożnie wyjmij płytę CD/DVD z tacy CD/DVD i naciśnij przycisk  CD Tray, aby zamknąć tacę na płyty.

Wprowadzanie zaawansowanych ustawień

Skomplikowane ustawienia można wprowadzić za pomocą sterownika drukarki. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca5390202h. gif"/>

Kliknij przycisk Manual Print (Drukowanie ręczne). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca5390203h. gif"/>

Upewnij się, że posiadana drukarka jest wybrana w ustawieniu Name (Nazwa).

Wybierz pozycję A4 jako ustawienie opcji Size (Rozmiar).

Wybierz pozycję CD/DVD jako ustawienie opcji Source (Źródło). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_6. gif"/>

Jako ustawienie opcji Orientation (Orientacja) wybierz wartość Portrait (Pionowo). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_7. gif"/>

Kliknij opcję Properties (Właściwości), aby uzyskać dostęp do sterownika drukarki. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca7690304h. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_8. gif"/>

Wybierz pozycję CD/DVD lub CD/DVD Premium Surface jako ustawienie opcji Type (Typ). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_9. gif"/>

Dopasuj inne ustawienia do indywidualnych potrzeb. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_10. gif"/>

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć sterownik drukarki. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_11. gif"/>

Kliknij przycisk OK, aby wydrukować dane. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_12. gif"/>

Drukowanie na płytach CD/DVD dla Mac OS XWprowadzanie podstawowych ustawień Patrz Ładowanie płyty CD/DVD

Wybierz element Print (Drukuj) w menu File (Plik). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca5390409h. gif"/>

Kliknij przycisk Select Printer (Wybierz drukarkę).

Wybierz drukarkę z listy drukarek.

Upewnij się, że wybrano opcję None w ustawieniu Print Check Pattern (Druk wzoru testowego) i kliknij polecenie Print (Drukuj).

Wprowadzanie zaawansowanych ustawień

W tym rozdziale znajdują się okna sterownika drukarki w systemie Mac OS X 10. 5. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca5390410h. gif"/>

Kliknij przycisk Manual Print (Drukowanie ręczne), aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Page Setup.

Po wyświetleniu następującego okna dialogowego kliknij przycisk OK. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca5390411h. gif"/>

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Page Setup. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca7700600h. gif"/>

Upewnij się, że posiadana drukarka jest wybrana w ustawieniu Format for.

Wybierz pozycję A4 jako ustawienie opcji Paper Size (Rozmiar papieru).

Kliknij przycisk OK, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Print (Drukuj). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc3660001u. gif"/>Uwaga dla użytkowników systemu Mac OS X 10. 5 lub 10. 6:

Jeśli okno Print (Drukuj) nie jest rozwinięte, kliknij przycisk , aby je rozwinąć.

Wybierz opcję Print Settings. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_13. gif"/>

Dopasuj inne ustawienia do indywidualnych potrzeb i kliknij polecenie Print (Drukuj). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_15. gif"/>

Drukowanie na CD/DVD za pomocą komercyjnych pakietów oprogramowania

Gdy drukujesz na CD/DVD za pomocą dostępnych programów komercyjnych, które obsługują druk na CD/DVD, musisz dokonać następujących ustawień.

Rozmiar

A4

Orientacja

Portrait (Pionowo)

Source (Źródło) (Windows)

CD/DVD

Typ

CD/DVD lub CD/DVD Premium Surface

Typ tacy*

Typ tacy Epson 2 **

* Należy określić w zależności od oprogramowania.

** Nazwa różni się w zależności od oprogramowania.

Przed zarejestrowaniem drukarki i utworzeniem konta użytkownika należy podłączyć drukarkę do sieci, aby można z niej było korzystać za pomocą komputera. Wykonaj instrukcje z podręcznika drukarki, aby wykonać początkowe ustawienia i konfigurację sieci.

Uwaga:

W zależności od używanego modelu konfiguracja usługi Epson Connect może rozpocząć się bezpośrednio po wstępnym skonfigurowaniu drukarki. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Do rejestracji i korzystania z usług Epson Connect wymagane jest połączenie internetowe.

Aby zarejestrować drukarkę, w przeglądarce musi być włączona obsługa języka JavaScript.

Aby używać serwera proxy do połączenia drukarki z Internetem sprawdź, czy w systemie operacyjnym zostały wykonane prawidłowe ustawienia proxy.

Usługi nie są dostępne w przypadku połączenia Wi-Fi Direct lub Ad Hoc.

Nowa rejestracja

Włącz drukarkę.

Automatycznie wyszukaj drukarki. Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Next (Dalej).

Wybierz opcję Printer Registration (Rejestracja drukarki), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). com/guide/assets/files/step_5. gif"/>

Wyświetli się okno License Agreement (Umowa licencyjna). Wybierz opcję Agree (Zgadzam się), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). com/guide/assets/files/step_6. gif"/>

Włóż papier do drukarki, a następnie kliknij przycisk OK po wyświetleniu ekranu potwierdzającego wydruk. com/guide/assets/files/step_7. gif"/>

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić dane konta, a następnie kliknij opcję Finish! (Zakończ! ). com/guide/pl/html/images/cecg0002p. gif"/>

Po zakończeniu rejestracji zarejestrowana drukarka wydrukuje stronę z informacjami o ustawieniach, a na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie.

Można rozpocząć korzystanie z usługi Epson Connect.

Rejestrowanie dodatkowej drukarki

Włącz drukarkę. com/guide/assets/files/step_2. gif"/>

Uruchom aplikację Epson Connect Printer Setup, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Windows 10:
Kliknij Start > EPSON > Epson Connect Printer Setup.

System Windows 8. 1/Windows 8:
Wprowadź frazę „Epson Connect Printer Setup” w panelu Search (Wyszukiwanie), a następnie wybierz tę aplikację.

System Windows 7:
Kliknij przycisk Start > All Programs (Wszystkie programy) > EPSON > Epson Connect Printer Setup, a następnie wybierz opcję Epson Connect Printer Setup.

System Mac:
Macintosh HD
> Applications (Programy) > Epson Software, a następnie Epson Connect Printer Setup.

Kliknij opcję I already have an account (Dodaj nową drukarkę), gdy wyświetli się ekran rejestracji konta użytkownika. com/guide/assets/files/step_8. gif"/>

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić dane, a następnie kliknij opcję Add (Dodaj).